หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 387 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 120:  Empathy Society สร้างสังคมที่มองเห็น 'ใจ' และเข้า (ถึง) ใจกัน
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 120


วันสันติสากล 1 มกราคม 2023
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2023
ไม่มีใครสามารถรอด
โดยลำพังได้ การต่อสู้กับ
โควิด-19 อย่างไม่หยุดยั้ง
และก้าวเดินไปด้วยกัน
บนเส้นทางแห่งสันติภาพ


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


วารสาร "ผู้ไถ่" พิมพ์
Friday, 29 April 2022


วารสาร "ผู้ไถ่"

เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม


วารสาร "ผู้ไถ่" ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบวิกฤติทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี 2516 และ 2519 โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จำนวน 3-4 ท่าน ที่ตระหนักว่าเป็นความจำเป็นที่พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอุดมการณ์และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิกพระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความถูกต้อง ที่แท้จริงของสังคมในขณะนั้น การเลือกใช้คำว่า "ผู้ไถ่" ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้นำชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต์ เป็นการปลดปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระจากการอยู่ใต้อำนาจของต่างชาติ และจากการตกเป็นทาสและเชลย ซึ่งมีันัยถึงการไถ่กู้ การช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากพันธนาการที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อบรรลุถึงความเป็นคน ที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม

ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ตุลาวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงการต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหง จากกลุ่มผู้มีอำนาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสังคมที่อยุติธรรม วารสาร "ผู้ไถ่" ในยุคเริ่มต้นนั้น จึงทำหน้าที่เสมือน "สื่อ" นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และไตร่ตรองบนจุดยืนของคุณค่าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตูการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสำนึกถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้า้งความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม

และถึงแม้ว่าเส้นทางของการทำหน้าที่เป็นสื่อของวารสาร "ผู้ไถ่" ยาวนานมากว่า 30 ปี แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต่อ ภารกิจการ "ไถ่กู้" ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราแต่ละคนและทุกคนมีหน้าที่ในการสร้า้งสรรค์สังคมให้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์

 

 

 กด --> ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกวารสารผู้ไถ่
บนชั้นหนังสือของท่านมีหนังสือเหล่านี้หรือยัง !
วารสาร "ผู้ไถ่" แหล่งข้อมูลความรู้ที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลาผู้ไถ่ (ฉบับเล็ก) เล่มละ 15 บาท


1) สังคมพัฒนา 1-32
2) สังคมพัฒนา 2/34
3) ฉบับที่ 31
4) ฉบับที่ 33
5) ฉบับพิเศษ
6) ฉบับที่ 36
7) ฉบับที่ 38
8) ฉบับที่ 39
9) ฉบับที่ 40
10) ฉบับที่ 42
11) ฉบับที่ 43
12) ฉบับที่ 44

-ชนกลุ่มน้อย
-ขวบปีสงครามน้ำมัน
-วาดหวังสู่สังคมหม่น เพื่อคนเพศแม่
-รับปีครอบครัว 1994
-แรงงานนอกระบบใน กทม. (พ.ย.2537)
-สตรีมีพลัง (ม.ค.-เม.ย. 2538)
-สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (ก.ย.-ธ.ค. 2538)
-สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( ม.ค.-เม.ย. 2539)
-การพัฒนาคน (พ.ค.-ส.ค. 2539)
-การมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญใหม่ (เม.ย.-มิ.ย. 2540)
-แรงงานนอกระบบ/พิเศษ (ก.ค.-ก.ย. 2540)
-ท่อก๊าซไทย-พม่า (ต.ค.-ธ.ค. 2540) 

 
 
 
ผู้ไถ่ (ฉบับใหญ่) 
   
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 120
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 119
 

Empathy Society
สร้างสังคมที่มองเห็น 'ใจ'
และเข้า (ถึง) ใจกัน"
เล่มละ 60 บาท

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในยุคสมัยแห่งความ
เปราะบาง
เล่มละ 60 บาท
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 118
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 117

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 116
การเสวนาระหว่างชนรุ่นต่างๆ การศึกษา และการทำงาน เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน
เล่มละ 60 บาท
เปลี่ยนโลกด้วย
"วิถีการกิน"

เล่มละ 60 บาท
 ตื่นรู้ ตื่นตัว ในยุคโควิด-๑๙ ชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน อย่างมีความหวังและเกื้อกูลกัน
เล่มละ 60 บาท
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 115
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 41 ฉบับที่ 114
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 41 ฉบับที่ 113
วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ
เล่มละ 60 บาท
"อำนาจนิยม" สังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
เล่มละ 60 บาท

 โลกยังคงงดงาม "เพียงเราไม่ทิ้งใคร?...ไว้ข้างหลัง"
เล่มละ 60 บาท

 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 41 ฉบับที่ 112

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 111


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 110

 เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง
: แสงที่อยู่ในตัวคนเล็กๆ ทั้งหลาย ต่างรอการเปล่งประกาย
เล่มละ 60 บาท

เมื่อโลกปนเปื้อน
ยาปฏิชีวนะ(Antibiotic)
ในอาหารที่เรากิน
สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่

เล่มละ 60 บาท

เป็นเพราะเจน หรือเป็นเพราะใจ เพราะโลกหมุนเร็วไป หรือเพราะเราไม่ปรับตัว
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 109

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 108
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 107

การเมืองที่ดี
ต้องมุ่งสร้างสันติภาพ
เล่มละ 60 บาท

การศึกษาในโลก
ของคนรุ่นใหม่
เล่มละ 60 บาท

"อยู่ให้เป็น?!!!"
ในสังคมดิจิทัล
เล่มละ 60 บาท

  
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 106
  
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 38 ฉบับที่ 105
  
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 38 ฉบับที่ 104

"ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย
คือชายหญิงที่มุ่ง
แสวงหาสันติภาพ"

เล่มละ 60 บาท

"๔๐ ปี ยส."
เล่มละ 60 บาท

"พลังครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสังคมยั่งยืน"
เล่มละ 60 บาท

  
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 38 ฉบับที่ 103
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 102
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 101

"สันติวิธี เริ่มที่
ครอบครัว"
เล่มละ 60 บาท

"ชีวิต การงาน
และความสุข"
เล่มละ 60 บาท

"ตามหาจิตวิญญาณธรรมชาติ"
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 100

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 98
 ๑๐๐ เล่ม วารสาร "ผู้ไถ่"
กับ การเปลี่ยนผ่าน
เล่มละ 60 บาท
วัฒนธรรม ทิ้งขว้าง :
Throwaway Culture

เล่มละ 60 บาท
 คุณค่า ศักดิ์ศรี และสิทธิ
ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม

เล่มละ 60 บาท
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 97

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 96
 
ไม่มีทาสอีกต่อไป
หญิงชายทั้งผองพี่น้องกัน

เล่มละ 60 บาท
"สิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรี"
สิ่งที่มนุษย์พึงมีเท่าเทียมกัน
เล่มละ 60 บาท

ทรัพยากร วิถีชีวิต และสิทธิในการดำรงอยู่
เล่มละ 60 บาท


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 94

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 93

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 92

ภราดรภาพ
คือ พื้นฐาน และหนทางสู่สันติ
เล่มละ 60 บาท

 ต่าง Gen ไม่ต่างใจ
เล่มละ 60 บาท

แก่อย่างมีคุณค่า
ชราอย่างมีความสุข

เล่มละ 60 บาท


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 90


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 89

Blessed Are the Peacemakers "ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข" เล่มละ 60 บาท

"ประชานิยม"จะนำประเทศ "มั่นคง"หรือประชา"ล่มจม"
เล่มละ 60 บาท

พัฒนา"คน" ด้วย "การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง"
เล่มละ 60 บาท

 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 88


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 87


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 86

เยาวชน: แบบอย่างของ
ความยุติธรรม!?

เล่มละ 60 บาท

"นโยบายขายฝัน"
เล่มละ 60 บาท
การเดินทางบน
"ความไว้วางใจ"
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 85


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 84

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 83
วิถีกิน - อยู่อย่างเกื้อกูลกัน
เล่มละ 60 บาท

ปัจเจกชน บน
"โลกเสมือน"
เล่มละ 60 บาท
 ขอคืนพื้นที่ให้กับ
"สันติวิธี"
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 82

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 81

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 80
 สายใย สัมพันธ์ เกื้อกูล:
มนุษย์ จิตวิญญาณ ธรรมชาติ
เล่มละ 60 บาท
"ร่วมสร้าง สังคม
แห่ง สันติสุข"
เล่มละ 60 บาท
"ณ วันนี้... เราหลงลืมอะไรไปบ้าง?"
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 79


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 78


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 77

 "เสียงจากผู้ไร้เสียง"
เล่มละ 60 บาท
 "วิกฤติ" สังคมไทย
บทเรียน และ การตั้งรับ
เล่มละ 60 บาท
สิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบ
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 76


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 75
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 74
 มนุษย์ ใน "อ้อมกอด" ของธรรมชาติ หรือ ธรรมชาติ
ใน "กำมือ" มนุษย์
เล่มละ 60 บาท
"สุข" และ "ทุกข์"
ในสังคม "แยกขั้ว"
เล่มละ 60 บาท
 "มนุษย์" ฤา คือ
ผู้ "ครอง" โลก
เล่มละ 60 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 73
 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 72

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 71

 คุณธรรมนำความรู้
สู่ความสุข
เล่มละ 50 บาท

มนุษย์ "สิ่งมีชีวิต"
ที่เป็น "อิสระ"
หรือ "วัตถุ" ที่ถูกใช้
เล่มละ 50 บาท
ปฏิรูปการเมือง
สร้างสังคมที่เป็นธรรม
เล่มละ 50 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 70

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 69

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 68

 สันติภาพ
ดำรงอยู่ในความจริง
เล่มละ 50 บาท
 เชิดชูสิทธิมนุษยชน
คือ จุดเริ่มต้นของสันติภาพ
เล่มละ 50 บาท
คนเล็ก.. หัวใจ "โต"
เล่มละ 50 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 67


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 66

 
วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 65
 "เข้าใจ หัวใจของ สันติภาพ"
เล่มละ 50 บาท
 "การเมืองภาคประชาชน กับการมีส่วนร่วม"
เล่มละ 50 บาท
 "รู้ทัน FTA (ของรัฐบาล นายกฯ) ทักษิณ"
เล่มละ 50 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 64

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 63

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 62
"ปิดทศวรรษ...
สิทธิมนุษยชนศึกษา"
เล่มละ 50 บาท
 "สื่อ.. ประกาศกของ
เทพเจ้าเงินตรา"
เล่มละ 50 บาท
 ""สันติจงบังเกิดในใจ
ผู้ก่อสงคราม"
เล่มละ 50 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 61

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 60

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 59
"ศาสนจักรต้องแสดงตน
ในเรื่องสิทธิมนุษชน"
เล่มละ 40 บาท
 "สันติภาพ"
เล่มละ 40 บาท
"ศาสนธรรมนำชีวิต"
เล่มละ 40 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 58

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 57


วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 56

"ส่วนที่ยังไม่ระเบิด"
เล่มละ 40 บาท
 "คัดค้านกฎหมาย
ทำแท้ง"
เล่มละ 40 บาท
"การศึกษา นอกกรอบ
การปฏิรูป"
เล่มละ 40 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 55

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 54

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 53
 "โรงไฟฟ้าถ่านหินฤๅตัดสินชีวิตทะเลและชุมชน"
เล่มละ 25 บาท
 "พลังงาน...โลก
ยังมีทางเลือก"
เล่มละ 25 บาท
 "ก่อนจะไม่มีอะไรเหลือเลย...!"
เล่มละ 25 บาท

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 52

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 51

วารสารผู้ไถ่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 50
 "สมัชชาคนจน"
เล่มละ 25 บาท
 "สัญญาณแห่งกาลเวลา"
เล่มละ 25 บาท
 "ติมอร์ตะวันออก"
เล่มละ 25 บาท