หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 136 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 115: วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 115


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


วันสันติสากล 1 มกราคม 2021
สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2021
วัฒนธรรม
การดูแลเอาใจใส่
เป็นหนทางสู่สันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


สาระสำคัญของสารวันสันติภาพสากล ปี 1984/2527 : สันติภาพและการกลับใจ พิมพ์
Friday, 19 May 2006

สาระสำคัญ ของสารวันสันติภาพสากล
ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2
1 มกราคม 1984/2527
สันติภาพและการกลับใจ

เหตุการณ์สำคัญ 2 อย่างในชีวิตของพระศาสนจักร คือ ปีศักดิ์สิทธิแห่งการกอบกู้ 1983 และการประชุมสภาพระสังฆราชแห่งโลกเกี่ยวกับการกลับคืนดีกันที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้พระสันตะปาปา เสนอหัวข้อ “สันติภาพและการกลับใจ” ให้มนุษย์ทุกคนที่มีน้ำใจดีคิดทบทวนถึงวันสันติแห่งโลกครั้งที่ 17 (1 มกราคม 1984) นี้

เมื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ สันติภาพก็จะเกิดขึ้น

1.ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการคุกคามสันติภาพอย่างรุนแรงในส่วนต่างๆ ของโลก แต่กิจกรรมหลายๆ อย่างของรัฐบาล สถาบัน และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการรวมตัวของผู้คนนับพันๆ คนของกลุ่ม และของนิกายต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสันติภาพนั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความหวัง ความหวังนี้เรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนมีจิตใจกว้าง เพราะเพียงแค่จิตใจที่ดีของคนส่วนน้อยนั้นไม่เป็นการเพียงพอ คงไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมที่จะปฏิเสธสิทธิของมนุษย์ในอันที่จะมีสันติภาพได้ ซึ่งถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากพระเจ้า แต่มนุษย์ทุกคนก็ถูกเรียกร้องให้ละทิ้งอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขัดขวางการบรรลุถึงสันติภาพระหว่างประเทศและภายในชาติเดียวกัน

2. ดังนั้นการกลับใจ อันกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนที่มีจิตใจใหม่ เป็นวิถีทางขั้นพื้นฐานในการบรรลุถึงสันติภาพ ที่แท้จริงแล้วการไขว่คว้าหาสันติภาพของมนุษย์ที่มีน้ำใจดีทุกคน เป็นความต้องการภายในจิตใจของเขา ซึ่งทำให้เขาได้เจริญชีวิตและสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงภายในให้เป็นบุคคลที่มีค่ายิ่งขึ้น ผลของแนวความคิดและทัศนคติใหม่นี้แสดงออกมาให้เห็นในกิจการแห่งความรัก ความยุติธรรม และสันติ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สามารถประกันได้ว่ากิจการและการตัดสินใจของรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ของบรรดาผู้นำ นักวิทยาศาสตร์ ปัญญาชน และผู้ที่มีน้ำใจดี เป็นกิจการที่สำนึกในความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

ในทางตรงข้าม จิตใจที่แข็งกร้าวมักจะเฉยเมยต่อการขจัดอุปสรรคต่างๆ ในอันที่จะบรรลุถึงสันติ

มนุษย์เราก็เป็นอย่างที่จิตใจของเราเป็น และทุกสิ่งที่มนุษย์กระทำก็ล้วนแต่มาจากจิตใจของเราทั้งสิ้น การกระทำเพื่อสันติภาพและการสร้างสันติภาพเรียกร้องให้เรามีความรู้สำนึกในจิตใจ ที่สามารถเสียสละทั้งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเล็กน้อยได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงความแข็งกร้าวของจิตใจซึ่งเกิดจากการขาดความพร้อมของจิตใจ ให้เข้าใจในความใฝ่ใจถึงสิ่งสูงส่ง และสิทธิของมนุษยชาติ

การมีจิตใจใหม่ ยังหมายถึงความเข้าใจอันใหม่และความเต็มใจอันใหม่ที่จะตัดสินใจใหม่ เพื่อให้เกิดสันติภาพและความดี แก่มวลมนุษยชาติด้วย

3. ดังนั้นการบริการเพื่อสันติภาพซึ่งเกิดจากจิตใจใหม่ จะเผยตัวเองออกมาให้เห็นด้วยการริเริ่มอย่างจริงจังที่จะอุทิศตน เพื่อเป็นหลักประกันถึงความเคารพในสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความยุติธรรม และการบรรลุถึงความดีส่วนรวม ซึ่งเป็นการเรียกร้องขั้นพื้นฐานของความรัก อันเป็นแรงผลักดันที่แท้จริงของประวัติศาสตร์และชีวิตที่มีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์การเป็นพยานถึงสันติภาพต้องเพิ่มพูลขึ้นในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ทำงาน และที่ต้องมีการตัดสินใจ ทั้งในระดับรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในพระราชสาส์นที่มีไปถึงองค์การสหประชาชาติในโอกาสการประชุมพิเศษของสมัชชาว่าด้วยการพัฒนา (25 สิงหาคม 1980) พระสันตะปาปาได้ทรงกล่าวว่า “อาศัยการกลับใจแต่เพียงอย่างเดียว พี่น้องชายหญิงจะสามารถสร้างอนาคตของมนุษยชาติเดียวกันได้ รวมทั้งความยิ่งใหญ่และยาวนานของสันติภาพด้วย”

นี่คือความพยายามอันลึกซึ้งของการชวนเชิญที่พระสันตะปาปาให้ไว้กับโลกสำหรับวันสันติภาพแห่งโลกครั้งต่อไป อันเป็นการเชิญชวนให้รื้อฟื้นจิตใจ เพื่อว่าสันติภาพจะได้หยั่งรากลงในจิตใจของมนุษย์

จากวาติกัน 8 ธันวาคม 1983
สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวเรื่อง:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
ความคิดเห็น:รหัส:* Code

Powered by AkoComment 2.0!

< ก่อนหน้า