หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 119: เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในยุคสมัยแห่งความเปราะบาง
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 119


วันสันติสากล 1 มกราคม 2022
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2022
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


สารวันสันติสากล พิมพ์
Friday, 07 January 2022

สารวันสันติสากล

เมื่อตั้งคณะกรรมการยุติธรรมและสันติในสันตะสำนักแล้ว พระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ก็ยังทรงกำหนดเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวัน "สันติสากล" ทรงเชื้อเชิญบรรดาคริสตชนทั่วโลกให้พร้อมใจกันภาวนารำพึงไตร่ตรอง และศึกษาเรื่องความยุติธรรมและสันติที่โลกเราต้องการ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ของพระศาสนจักรที่จะร่วมมือกับผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายในอันที่จะเสริมสร้างความยุติธรรมและสันติขึ้นในสังคมประเทศชาติทั่วโลก พระสันตะปาปา ยังมีสารพิเศษในวันสันติสากลของทุกปี เนื้อหาสาระของสารแต่ละฉบับนั้น ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับประเด็นที่สหประชาชาติเสนอให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมรณรงค์ในปีนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่าพระศาสนจักรพร้อมใจและยินดีร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและมวลมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมและสันติขึ้นในโลก

สารวันสันติสากลของทุกปีนั้น พระสันตะปาปา ทรงมีถึงมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทุกคน มิใช่เฉพาะแต่คริสตชนเท่านั้น และเนื่องจากการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเสริมสร้างความยุติธรรมและสันติในสังคมนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันและต่อเนื่องจากผู้มีอำนาจในสังคม พระองค์จึงมีพระประสงค์ให้ส่งสารดังกล่าวไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกด้วย


 

สารวันสันติสากล เอกสาร PDF

 

ปี 2565 : การเสวนาระหว่างชนรุ่นต่าง ๆ การศึกษา และการทำงาน เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน
2022 : Dialogue Between Generations, Education and Work: Tools for Building Lasting Peace
 

ปี 2564 : วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ
2021 : A Culture of Care as a Path to Peace
 

ปี 2563 : สันติภาพ คือ หนทางของความหวัง: การเสวนา การคืนดีกัน และการกลับใจดูแลระบบนิเวศ
2020 : Peace as a journey of hope: dialogue, reconciliation and ecological conversion

ปี 2562 : การเมืองที่ดีต้องมุ่งสร้างสันติภาพ
2019 : Good politics is at the service of peace

ปี 2558 : ไม่มีทาสอีกต่อไป หญิงชายทั้งผองพี่น้องกัน
2015 : No longer slaves, but brothers and sisters

ปี 2557 : ภราดรภาพ คือ พื้นฐานและหนทางสู่สันติ
2014 : Fraternity, the Foundation and Pathway to Peace

ปี 2553 : หากต้องการสร้างสันติภาพ จงปกป้องคุ้มครองสิ่งสร้าง
2010 : If You Want to Cultivate Peace, Protect Creation

ปี 2552 : ขจัดความยากจนเพื่อสร้างสันติภาพ
2009 : Fighting Poverty to Build Peace

ปี 2551 : ครอบครัวมนุษย์ คือ ชุมชนแห่งสันติภาพ
2008 : The Human Family, a Community of Peace

ปี 2550 : มนุษย์คือหัวใจของสันติภาพ
2007 : The Human Person, The Heart of Peace

ปี 2549 : สันติภาพ ดำรงอยู่ในความจริง
2006 : In Truth, Peace

ปี 2548 : จงอย่าให้ความชั่วชนะ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี
2005 : Do not be overcome by Evil but Evil with good

ปี 2547 : การสอนสันติภาพ เป็นภารกิจสำคัญในยุคสมัยนี้
2004 : An Ever Timely Commitment: Teaching Peace


ปี 2544 : การเสวนาระหว่างวัฒนธรรม เพื่อการสร้างอารยธรรมแห่งความรักและสันติภาพ
2001 : Dialogue Between Cultures for a Civilization of Love and Peace

ปี 2543 : สันติสุขในโลก แด่ผู้ที่พระเจ้าทรงรัก
2000 : "Peace on Earth to Those Whom God Loves"

ปี 2542 : พึงเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นเคล็ดลับแห่งสันติภาพที่แท้จริง
1999: Respect for Human Rights : The Secret of True Peace

ปี 2541 : แต่ละคนปฏิบัติยุติธรรม ก็จะนำสันติมาสู่ทุกคน
1998 : From the Justice of Each Comes Peace for All

ปี 2540 : จงให้อภัย และน้อมรับสันติ
1997 : Offer Forgiveness and Receive Peace

ปี 2539 : ให้เรามอบอนาคตที่เปี่ยมด้วยสันติแก่เด็กๆ
1996 : Let Us Give Children a Future of Peace

ปี 2538 : สตรี : แม่ครูแห่งสันติ
1995 : Women : Teachers of Peace

ปี 2537 : ครอบครัว สรรค์สร้างสันติในครอบครัวมนุษยชาติ
1994 : The Family Creates the Peace of the Human Family

ปี 2536 : หากท่านปรารถนาสันติ จงเข้าหาคนยากจน
1993 : If You Want Peace, Reach Out to the Poor

ปี 2535 : ผู้มีความเชื่อทั้งหลายร่วมกันสร้างสันติ
1992 : Believers United in Building Peace

ปี 2534 : หากปรารถนาสันติ จงเคารพมโนธรรมของทุกคน
1991 : If You Want Peace, Respect the Conscience of Every Person

ปี 2533 : สันติกับพระเจ้าพระผู้สร้าง สันติกับสิ่งสร้างทั้งมวล
1990 : Peace with God the Creator. Peace with All of Creation

ปี 2532 : ส่งเสริมสันติภาพ ควรเคารพชนกลุ่มน้อย
1989 : To build peace, respect minorities

ปี 2531 : เสรีภาพในการนับถือศาสนา เงื่อนไขของสันติภาพ
1988 : Religious freedom: condition for peace

ปี 2530 : การพัฒนาและความเป็นปึกแผ่น : กุญแจสู่สันติภาพ
1987 : Development and Solidarity : Two keys to Peace

ปี 2529 : สันติภาพคือคุณค่าที่ปราศจากเขตแดน เหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก มีเพียงสันติภาพเดียว
1986 : Peace is a value with no frontiers North-South, East-West: only one peace

ปี 2528 : สันติภาพและเยาวชน เดินหน้าไปด้วยกัน
1985 : Peace and Youth Go Forward Together

ปี 2527 : สันติภาพเกิดจากการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่
1984 : From a New Heart, Peace is Born

ปี 2526 : เสวนาเพื่อสันติภาพ ความท้าทายต่อยุคสมัยเรา
1983 : Dialogue for peace, a challenge for our time

ปี 2525 : สันติภาพ คือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา
1982 : Peace : A Gift of God Entrusted to Us

ปี 2524 : เพื่อสร้างสรรค์สันติ ต้องเคารพเสรีภาพ
1981 : To Serve Peace, Respect Freedom


< ก่อนหน้า