หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 119: เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในยุคสมัยแห่งความเปราะบาง
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 119


วันสันติสากล 1 มกราคม 2022
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2022
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO : พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง (Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth) พิมพ์
Monday, 18 January 2010

 

พระสมณสาสน์ความรักในความจริง

(Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth)

Image

ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของผู้นำศาสนจักรคาทอลิกนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1891 สมัยพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ก็คือการออกสมณสาสน์ สารเตือนหรือจดหมายเวียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ในสังคม เพื่อเชิญชวนให้คริสตชนและศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป ได้หันมาสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคม และใช้ข้อคำสอนด้านศีลธรรมมาไตร่ตรอง พร้อมกับเรียกร้องให้มีการลงมือกระทำเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นๆ

พระสมณสาสน์ความรักในความจริง (Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth) เป็นชื่อสมณสาสน์ด้านสังคมเล่มล่าสุด ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นการอ่านทบทวนพระสมณสาสน์การพัฒนาประชาชาติ (Populorum Progressio) ของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ออกมาเมื่อปี ค.ศ.1967 ด้วยลักษณะของการศึกษาเปรียบเทียบจากเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เคยถูกกล่าวไว้เมื่อ 40 ปีก่อน ในบริบทสังคมปัจจุบัน พระสมณสาสน์เล่มนี้มี 79 บท และมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพต่างๆ ช่วยกันเตรียมเนื้อหา ต่างจากพระสมณสาสน์ 2 เล่มแรกของพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน คือ พระเจ้าคือองค์ความรัก (Deus Caritas Est) และรอดด้วยความหวัง (Spe Salvi) ที่พระองค์ทรงเขียนเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่

พระสมณสาสน์เล่มนี้ เริ่มต้นด้วยจุดยืนว่า ความรักเมตตาในความจริง เริ่มต้นจากพระเยซูคริสต์ที่เป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะด้วยการยอมตายและการกลับคืนชีพของพระองค์ และการกระทำนี้เองเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังของการพัฒนามนุษย์ที่แท้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นความรักที่เรียกร้องการกระทำออกจากตนเอง ด้วยความทุ่มเท และเสียสละอย่างกล้าหาญ เพื่อรังสรรค์ความยุติธรรมและสันติให้เกิดขึ้นแก่ทุกๆ คนราคาเล่มละ 80 บาท

(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

การสั่งซื้อ

 • โอนเข้าบัญชี ในนาม “คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกยุติธรรมและสันติ”
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยขวาง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 084-2-07639-2

  (กรุณา Fax สำเนาการโอนเงินมาที่ 0 2692 4150)
  (หรือส่งสำเนาการโอนเงินทางอีเมล์
  )

 • ทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ปริญดา วาปีกัง” ตู้ ปณ. สุทธิสาร (10321)
  114 (2492) ถ.ประชาสงเคราะห์ ซอย 24 ดินแดง กรุงเทพฯ 10400