หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก arrow ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน arrow ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2551
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
สมุดเยี่ยม
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 166 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 108:"การศึกษาในโลกของคนรุ่นใหม่"

 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 108


วันสันติสากล 1 มกราคม 2019

 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2019
การเมืองที่ดี
ต้องมุ่งสร้างสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3

 หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1

หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ

หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา

หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate

หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532

โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2551 พิมพ์
Monday, 17 March 2008


ชมภาพจาก
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3


undefined คลิกชมภาพกันเลย undefined


Imageค่ายยุวสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 3 จัดโดย ยส. เมื่อวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2551 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี เพื่อปลูกฝังแนวคิดสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ นำแนวคิดสิทธิมนุษยชนไปใช้ในวิถีชีวิต และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่มีสันติสุข

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) จัดค่ายยุวสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 38 คน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ได้รู้เกี่ยวกับสิทธิที่ตนเองมีและตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเคารพสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากการจัดค่ายครั้งนี้ได้เลือกสถานที่คือ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จึงเน้นในเรื่องสิทธิเด็ก พร้อมไปกับการให้เยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาในสังคมไทย คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน อาทิ ความยากจน ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ สาเหตุที่ทำให้เด็กๆ ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแห่งนี้

วันแรกของค่ายยุวสิทธิมนุษยชน เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ ผ่านกิจกรรม "กล้วยของฉันหายไปไหน" กิจกรรม "ความจำเป็นและความต้องการ" และกิจกรรม

Human Rights Walk Rally ซึ่งประกอบไปด้วยฐานต่างๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง อาทิ ฐานภาพลวงตา, ฐานดาวโมเบียส, ฐานเรือมนุษย์, ฐานบันไดชีวิต...สิทธิของฉัน และฐานช่องว่างระหว่างชนชั้น ซึ่งแต่ละฐานนี้ได้สอดแทรกแนวคิดสิทธิมนุษยชนให้เยาวชนได้รู้และเข้าใจว่า สิทธิมนุษยชนมีพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรม มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เพื่อเยาวชนได้ตระหนักถึงสิทธิของตนและสิทธิของผู้อื่น ได้รับรู้ว่าในสังคมนี้มีความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมอยู่มากมาย อันเกิดจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่น การเอารัดเอาเปรียบกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หากต้องการเห็นสังคมที่มีสันติภาพและสันติสุข ต้องเริ่มที่ตัวเรา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อน นอกจากนี้ เยาวชนยังได้เรียนรู้เรื่องสิทธิจากการดูภาพยนตร์เรื่อง ฟอเรสต์ กัมพ์ ที่สอดแทรกสาระเรื่องสิทธิด้านต่างๆ เช่น สิทธิเด็ก สิทธิคนพิการ ไว้ให้เราได้ขบคิดก่อนนอน

วันที่สอง เยาวชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาฯ สิทธิเด็ก ผ่านกิจกรรมกลุ่มร่วมกันหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ ต่อจากนั้น เยาวชนได้พบกับแม่แอ๊ว หรือ คุณรัชนี ธงไชย ครูใหญ่แห่งโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ซึ่งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก แม่แอ๊วได้เล่าให้ฟังถึงการก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเพื่อให้เป็นบ้านและโรงเรียนของเด็กๆ ที่มีบรรยากาศของความรัก ความเข้าใจระหว่างครูและเด็กๆ การให้เด็กมีสิทธิ เสรีภาพ ในการเลือกที่จะเรียนและฝึกอาชีพที่ตนเองชอบและถนัด แม้เด็กๆ ที่นี่จะมีอิสระเสรีแต่ก็มีระเบียบวินัย และไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยมีสภาโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยทางตรงของเด็กๆ ที่นี่ ซึ่งใช้ปัญหามาเป็นการเรียนรู้ผ่านกฎกติกาที่ร่วมกันตั้งขึ้น ให้เด็กยอมรับความผิด มีความซื่อสัตย์ และรู้จักการให้อภัย

ในช่วงบ่าย เยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กในการฝึกวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ การทอผ้า การปั้นดิน การทำผ้าบาติค การทำงานประดิษฐ์จากไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ และคืนนี้เองที่เยาวชนค่ายฯ ต้องไปพักร่วมกับครูและเด็กๆ ในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

วันที่สาม ครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ได้

มาเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจต่อการทำงานกับเด็กๆ ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เยาวชนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมพูดคุยซักถาม ครูณีย์, ครูเปรี้ยว, ครูตุ๊กตา, ครูป๊อย และครูจุ๋ม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่เติบโตมาในหมู่บ้านเด็กแห่งนี้ที่บ่มเพาะให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความอดทน เสียสละ และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆ รุ่นต่อๆ ไป

เมื่อให้เยาวชนแต่ละกลุ่มร่วมกันไตร่ตรองถึงสิ่งที่ได้จากกิจกรรมสัมผัสชีวิตของครูและเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สิ่งที่เยาวชนได้นำเสนอถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับก็คือ พวกเขาได้เห็นตัวอย่างว่ายังมีโรงเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรู้ว่า เด็กๆ ที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว ยากจน โดนทำร้าย การมาเข้าค่ายฯ ให้ความสนุกสนาน ทำให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆ ที่นี่ ได้รู้ว่ามีคนที่ลำบากมากกว่าและทำให้รู้ถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น พวกเขาเห็นว่าความรักคือคำตอบที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้

ช่วงบ่าย เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน "สภาโรงเรียน" ของหมู่บ้านเด็ก ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะทั้งครู เจ้าหน้าที่ และเด็กๆ ทั้งหมดจะต้องมาเข้าร่วมในการประชุมสภาโรงเรียน โดยมีท่านประธานเป็นเด็กชายตัวเล็กๆ ทำหน้าที่คุมสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกเด็กๆ จำนวนมากให้อยู่ในความสงบ โดยมีคณะลูกขุนเป็นผู้ช่วย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาตัดสินกรณีพิพาทอันเกิดจากการทะเลาะวิวาท การรังแกกันของเด็กๆ ที่นี่ โดยให้สมาชิกในสภาร่วมกันกำหนดบทลงโทษของผู้กระทำผิด แล้วให้สมาชิกอื่นๆ ร่วมกันโหวตด้วยมติเป็นเอกฉันท์

สภาโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ ในเรื่องของสิทธิได้เป็นอย่างดี ดังที่เยาวชนค่ายฯ ได้แสดงความเห็นต่อการได้มีโอกาสเข้าร่วมสภาโรงเรียนหมู่บ้านเด็กว่า เขาได้เห็นถึงประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม การมีสิทธิมีเสียง เด็กกล้าพูดกล้า

แสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาคิดอย่างไร แต่ก็มีเยาวชนบางคนที่บอกว่า รู้สึกว่าเหมือนเป็นการประจานกันในสภาฯ รู้สึกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ในเรื่องนี้ซิสเตอร์จากโรงเรียนนารีวุฒิ จ.ราชบุรี ซึ่งมาร่วมสังเกตการณ์งานค่ายครั้งนี้ แสดงความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงเรื่องสิทธิ การไม่ล่วงละเมิดสิทธิ กล้ายอมรับเมื่อทำผิด กล้าขอโทษกับคนที่เราทำให้เสียใจ เป็นอีกมิติหนึ่งที่ได้เห็น เป็นการเติบโตของเด็กๆ ที่นี่

และค่ำวันสุดท้ายของการอยู่ร่วมกัน กับกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ เยาวชนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงละครเกี่ยวกับสิทธิที่ได้เรียนรู้มา มีการเฉลยบัดดี้ที่แฝงแนวคิดให้รู้จักการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วปิดท้ายด้วยการบายศรีสู่

ขวัญจากพี่ๆ เลขาธิการ เจ้าหน้าที่ของ ยส. และพี่ๆ สันทนาการ พร้อมการเปิดใจและบอกความรู้สึกของน้องๆ ที่มีต่อค่ายครั้งนี้ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความประทับใจกับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น ได้มาอยู่ร่วมกัน มิตรภาพระหว่างกัน แต่สิ่งสำคัญยิ่งนับจากนี้ไปพวกเขาจะมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและนำแนวคิดสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ นำไปขยายต่อยังคนใกล้ตัว คนรอบข้าง และในสังคมภายหน้าต่อไป

บันทึกโดย ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)

 

~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ~


แวะเยี่ยมชมเว็บบอร์ด ยส. กันบ้างนะจ๊ะ

พี่เปิดห้องสำหรับพวกเราชาวค่ายไว้ให้ด้วยนะ เข้าไปขีดๆ เขียนๆ
ฝากข้อความถึงเพื่อนๆ ได้จ้า

อย่าลืม... สมัครสมาชิกก่อนนะจ๊ะ


JPThai☆Webboard

***************


 

ความคิดเห็น
เขียนโดย มะปราง เปิด 2008-05-02 21:16:44
คิดถึงงง 
พี่ ๆ ของค่าย และเพื่อน ๆ ทุกคนเลย 
 
อยากให้จัดอีกจังง 
^___________^
เขียนโดย ++สม++ เปิด 2008-03-31 20:44:38
เย่ๆ 
 
มีรูปลงแล้วว 
 
ชอบค่ายนี้มากๆเลยอ่า 
 
ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ได้นอนบ้านเรือนไทย 
 
อันดูแอบน่ากัว แต่หลับสบายเหลือเกิ๊น 
 
มีสัตว์นานาชนิดในห้องนอน 
 
อบอุ่นเหลือหลายยย 
 
 
ประทับใจพี่ๆและก้อเพื่อนๆชาวค่ายทุคนนน 
 
โห หาที่ไหนไม่มีอีกแล้วววววว 
 
คุ้ม สุดคุ้ม 
 
 
ได้เจอยุ่ยซีอยู่ในค่ายด้วยย 
 
ได้อยุกลุ่มเดียวกะดาราอีก 555 
 
เกิดกลุ่มแฟนคลับขึ้น ณ ค่ายแห่งนี้ 
 
คัยอยากสมัครแฟนคลีบเชิญได้เลย 
 
ตอนนี้สมาชิกยังดูโหลงเหลงอยุ 
 
โห หาที่ไหนไม่มีอีกแล้วววววว 
 
 
คิดถึงเพื่อนๆๆ ยส.3 ทุกคนนะ 
 
 
ว่างๆก้อมาทักทายกันได้ อิอิ 
เขียนโดย เด็กน่าน เปิด 2008-03-26 14:39:59
ดีใจมากที่รูปมาแว้วว 
 
 
แต่ไมมีรูปน้อยจัง 
 
 
ลงเยอะๆน้าคับบ 
 
 
^^
มาเอารูปๆ
เขียนโดย ma-prangno.o~* เปิด 2008-03-24 12:15:32
ดีใจจังเลย รูปลงแล้วว 
คิดถึงทุก ๆคนในค่ายเลย 
เราเหมือนครอบครัวเดียวกันเลย 
อบอุ่นแบบบอกไม่ถูก 
 
 
^________________^
เย้ๆๆๆ
เขียนโดย admin เปิด 2008-03-18 14:41:33
อัพโหลดเสร็จแล้วจ้า เย้ๆๆๆ :) :grin
...
เขียนโดย จอมแป้ก เปิด 2008-03-17 22:16:59
:) :)  
รูปมาแว้ว 
 
อิอิ 
 
ได้ดูแร้ว
ขออภัย
เขียนโดย admin เปิด 2008-03-17 19:48:25
อัพโหลดภาพช้าไปหน่อย ต้องขออภัยนะจ๊ะ เน็ตมันอืด... :p

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวเรื่อง:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
ความคิดเห็น:รหัส:* Code

Powered by AkoComment 2.0!

< ก่อนหน้า   ถัดไป >