หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก arrow ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน arrow ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2550
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
สมุดเยี่ยม
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 135 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 108:"การศึกษาในโลกของคนรุ่นใหม่"

 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 108


วันสันติสากล 1 มกราคม 2019

 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2019
การเมืองที่ดี
ต้องมุ่งสร้างสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3

 หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1

หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ

หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา

หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate

หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532

โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2550 พิมพ์
Tuesday, 30 October 2007

ชมภาพจาก
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2

  
Image คลิกชมภาพกันเลย
Image

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) จัดค่ายยุวสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนไทย ซึ่งในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมจำนวน 39 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ในการศึกษาระดับสูงขึ้น และการทำงานในอนาคต  

Imageสำหรับเนื้อหาสาระที่เยาวชนได้รับจากการเข้าค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ได้แก่ แนวคิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย คุณอัจฉรา  สมแสงสรวง เลขาธิการ ยส. ให้เยาวชนได้เข้าใจว่า สิทธิมนุษยชนคือ สิทธิที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด และเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ต้องได้รับและไม่ถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนมีรากฐานจากหลักศาสนาที่สอนให้มนุษย์รักและเคารพผู้อื่นเหมือนรักตัวเองเพราะมนุษย์เกิดมามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

กิจกรรม Human Rights Walk Rally ให้เยาวชนได้เข้าใจเรื่องสิทธิต่างๆ ผ่านฐานสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ฐานกล้วยของฉันหายไปไหน ที่ให้แนวคิดว่าคนเราไม่ควรดูกันแต่เพียงเปลือกนอก -  ฐานจินตนาการของฉัน ได้เห็นคุณค่าในความพิเศษของมนุษย์แต่ละคนที่มีความคิด มีความสามารถ และมีจินตนาการอย่างไร้ขอบเขตจำกัด - ฐานช่องว่างระหว่างชนชั้น ให้เข้าใจว่าสถานะทางสังคมทำให้คนได้รับการพัฒนาแตกต่างกัน คนมีฐานะจึงมีโอกาสทางสังคมและการศึกษามากกว่าคนจน -   ฐานดาวโมเบียส ให้เข้าใจในสิทธิของตนและสิทธิของผู้อื่น หากมีความขัดแย้งต้องร่วมกันหาข้อยุติความขัดแย้งนั้น  และฐานบันไดชีวิต...สิทธิของฉัน  ได้รู้ว่าเราแต่ละคนมีสิทธิในเรื่องใดบ้าง  เยาวชนยังได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กในปัจจุบัน โดย คุณณัฐวุฒิ  บัวประทุม วิทยากรจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้นำประสบการณ์จากการทำงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเด็กที่ถูกทารุณกรรมจากนายจ้าง มาบอกเล่าให้เยาวชนได้รับรู้ว่าในสังคมยังมีปัญหาอีกมากมายโดยเฉพาะเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ  

ImageImage

ImageImage

นอกจากนี้เยาวชนยังได้ตระหนักถึงสิทธิชุมชน จากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนมาบตาพุด โดยมีวิทยากรพิเศษจากเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกที่ร่วมกันคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบริษัทไออาร์พีซี  คือ คุณรัชยุทธ  วงศ์พุชชงค์ และคุณกนิษฐ์  พงษ์นาวิน  ได้ช่วยกันบอกเล่าประสบการณ์และพาไปดูสถานที่ซึ่งประสบปัญหาด้านมลพิษจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน จ.ระยอง ต้นเหตุที่ทำให้ชาวระยองป่วยเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะมะเร็งในปอด มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศ และมีอัตราของเด็กแรกเกิดมีร่างกายผิดปกติสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบสิบปีที่ผ่านมา

ImageImage

ทั้งนี้ การจัดค่ายยุวสิทธิมนุษยชน โดย ยส. มุ่งหวังปลูกฝังแนวคิดสิทธิมนุษยชนให้เยาวชนของชาติตระหนักในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น ให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่วางเฉยต่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และตระหนักในการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนแห่งสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในสังคมไทย

ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา (เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม)  สนใจสอบถามรายละเอียดและติดตามการจัดค่ายครั้งต่อไป ได้ที่ ฝ่ายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) โทร. 02-277-4625, 02-275-7783


Imageความคิดเห็น
ดีนะ
เขียนโดย boom เปิด 2009-12-14 12:09:52
8) 8) :)

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวเรื่อง:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
ความคิดเห็น:รหัส:* Code

Powered by AkoComment 2.0!

< ก่อนหน้า   ถัดไป >