หน้าหลัก arrow ข่าวย้อนหลัง arrow สารวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 117: เปลี่ยนโลกด้วย วิถีการกิน
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 117


วันสันติสากล 1 มกราคม 2021
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2021
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO : พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

บทความล่าสุด

  อนึ่ง บทความ หรือข้อเขียนทั้งหมดที่นำลงเว็บไซต์ jpthai.org เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน
และไม่ผูกพันกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ

ทางเว็บไซต์ jpthai อนุญาตให้คัดลอกบทความ/ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
แต่กรุณาระบุชื่อผู้เขียน และแหล่งที่มาด้วย ขอบคุณค่ะ

 

Donation / สนับสนุนการดำเนินงาน

 • โอนเข้าบัญชี ในนาม
  คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกยุติธรรมและสันติ 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยขวาง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 084-2-07639-2
  (กรุณา Fax สำเนาการโอนเงินมาที่ 0 2692 4150)
  (หรือส่งสำเนาการโอนเงินทางอีเมล์ ccjpthai@gmail.com)

 • ทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ปริญดา วาปีกัง” ตู้ ปณ. สุทธิสาร (10321)
  114 (2492) ถ.ประชาสงเคราะห์ ซอย 24 ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สารวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย พิมพ์
Wednesday, 17 May 2006

สารวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
“การให้อภัยและการคืนดี หนทางสู่สันติภาพที่แท้จริง”


พี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย


Imageเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คริสตชนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกันตามจิตตารมณ์พระวรสาร และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

ในปี ๒๕๔๘ นี้ ประเทศไทยได้จัดงานฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี สันติภาพไทยและสันติภาพสากล (การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๘๘) เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของเสรีไทยและผู้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาสันติภาพในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง และเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางแห่งสันติภาพและการรักใคร่ปรองดองในหมู่มวลมนุษย์ โดยไม่จำแนกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม ให้ธำรงไว้ซึ่งการยึดมั่นในแนวทางแห่งสันติ

แต่ในความเป็นจริง สถานการณ์ปัจจุบันทั้งในสังคมโลกและสังคมไทยยังปราศจากสันติภาพอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่พระเจ้ามอบให้อย่างเท่าเทียมกัน มนุษย์ตระหนักในคุณค่าของมนุษย์ด้วยกันเองน้อยลง ศาสนาถูกลดคุณค่าและความสำคัญลง ขณะเดียวกันสังคมกลับให้ความสำคัญกับทุนนิยมและบริโภคนิยมมากยิ่งขึ้น เกิดการแข่งขัน แก่งแย่ง เกิดความขัดแย้ง มนุษย์ยินยอมให้ความละโมบและอคติ ความเย็นชาต่อผู้ที่เดือดร้อนครอบงำจิตใจและมโนธรรมแห่งสันติ จนนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทุกคนต่างมีส่วนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังเช่นสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา ที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก นำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจต่อกัน ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอดีตกลายเป็นความระแวงสงสัย และนำเอาเรื่องความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสถานะทางสังคม ฯลฯ มาเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ และการแบ่งแยกฝ่าย จนในที่สุดกลายเป็นความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสังคม

จำเป็นอย่างยิ่งที่พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต้องหันมาพิจารณาอย่างถ่องแท้ และให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าว ทั้งนี้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สวนทางกับแนวคิดและวิถีปฏิบัติของคริสตชน ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ‘องค์แห่งสันติ’ ทรงเป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานแห่งสันติภาพโลก พระคริสตเจ้าเป็นผู้ทำลายพรมแดนแห่งอุปสรรคความแตกต่างนี้ บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร (มธ. ๕:๙)

ดังคำสอนในพระคัมภีร์ที่ว่า แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน
(๑ คร. ๑๒:๑๒-๑๓)

เราต้องไม่มองเพื่อนพี่น้องด้วยสายตาที่เห็นเขาเป็นศัตรู คนแปลกหน้า หรือเป็นคนอื่น หากเรามีความเชื่อในพระเจ้า ผู้เป็นองค์แห่งการคืนดี พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่ฑูตแห่งการสร้างการคืนดี (๒ คร.๕:๑๙-๒๐) ให้แก่เรา พระองค์ประกาศให้เราเอาใจใส่ต่อเพื่อนพี่น้องทุกคน ทั้งนี้การรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง ก็มาจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องผู้อื่นที่กำลังทุกข์ยาก (๒ คร.๕ :๑๔-๑๖)

นอกจากนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยยังตระหนักดีว่าในการฟื้นฟูสันติภาพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติความรักและความยุติธรรม แต่กระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมจะเป็นจริงไม่ได้ หากขาดทัศนคติแห่งการคืนดีและการให้อภัยที่ต้องหยั่งรากอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน(๑)  วิถีทางแห่งสันติภาพก็ยากที่จะบรรลุได้

ในวาระนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนร่วมใจกันภาวนาสร้างวิถีแห่งสันติภาพ ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยการพยายามเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแห่งความรัก เมตตา และขันติธรรม เปิดใจกว้าง ลดอคติ รวมทั้งยอมรับในความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสถานะภาพทางสังคมที่แตกต่างกันพร้อมกันนี้ ช่วยกันแสวงหาแนวทางและลงมือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สันติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว และขอให้หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยการให้อภัยและการคืนดี เพื่อสันติภาพที่แท้จริงจะได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างถาวร 
 

ขอพระคริสตเจ้าทรงอวยพรแก่พี่น้องผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย


มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
พระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี
มุขนายกคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ


(๑) ที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒ ได้กล่าวไว้ในสารวันสันติภาพสากล ปี ๑๙๙๗ ที่ว่า จงให้อภัยและน้อมรับสันติ (Offer forgiveness and Receive peace)

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวเรื่อง:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
ความคิดเห็น:รหัส:* Code

Powered by AkoComment 2.0!

< ก่อนหน้า   ถัดไป >