หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 119: เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในยุคสมัยแห่งความเปราะบาง
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 119


วันสันติสากล 1 มกราคม 2022
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2022
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


ACPP - Hotline Asia พิมพ์
Monday, 26 June 2006

Urgent Appeal/เรื่องร้องเรียนเร่งด่วน


Imageประกันความปลอดภัยและปกป้องแรงงานอพยพชาวชนเผ่า - อินเดีย

คืนความชอบธรรมให้แก่แม่ของบรรดาผู้ถูกสังหารหมู่ในเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมิน 4 มิถุนายน


Image


ACPP - Hotline Asia  http://www.acpp.org/

ฮ็อตไลน์เอเชีย (Hotline Asia) เป็นโครงการของ เอเชี่ยน เซ็นเตอร์ ฟอร์ เดอ โปรเกส ออฟ พีเพิ่ล - เอซีพีพี(Asian Center for the Progress of Peoples - ACPP) หรือแปลความเป็นไทยได้ว่า ศูนย์พัฒนาประชาชาติแห่งเอเชีย 

ACPP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1979 ที่ฮ่องกง ชื่อและงานขององค์กรได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของพระสมณสาสน์การพัฒนาประชาติ ของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่หก (Paul VI, Populorum Progressio, 1967)

เมื่อแรกเริ่ม ACPP เป็นเพียงองค์กรที่ทำการศึกษาเรื่องแรงงานในฮ่องกง แต่ได้พัฒนามาเป็นงานในระดับเอเชียในโอกาสต่อมา เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการ Hotline  ของสำนักงานพัฒนามนุษย์ ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (Office for Human Development – OHD, Bishops’ Conferences of Asia – FABC)

ปัจจุบัน Hotline Asia เป็นโครงการภายใต้การบริหารและดำเนินงานของ ACPP เป็นโครงการภายใต้องค์กรอิสระที่ดำเนินงานโดยฆราวาสคาทอลิก ตามแนวทางคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร


วัตถุประสงค์ของ Hotline Asia คือ

1. เพื่อนำเสนอเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนต่อกรณีอันไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และเรื่องนั้นๆ สามารถบรรเทา หรือแก้ไขได้ด้วยเสียงเรียกร้องจากนานาชาติ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร หรือเครือข่ายของผู้ให้การสนับสนุนงานด้านความยุติธรรมและสันติภาพไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มก็ตาม
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความยุติธรรมและสันติภาพในสังคม อาศัยงานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ


กิจกรรมหลัก

Urgent Appeal และ Special Urgent Appeal

UA  หรือ Urgent Appeal คือ เรื่องร้องเรียนเร่งด่วนต่อกรณีอันไม่เป็นธรรม ซึ่ง Hotline Asia ได้รับการร้องขอจากเครือข่ายที่ทำงานพื้นที่ในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย  กรณีเร่งด่วนเหล่านี้จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณสองหน้ากระดาษ A4  ประกอบด้วยเรื่องย่อ ตัวอย่างจดหมายร้องเรียน และเนื้อหาโดยละเอียด  เรื่องร้องเรียนนี้จะจัดส่งไปยังเครือข่ายโดยทางอีเมล์ และจดหมาย

SUA หรือ Special Urgent Appeal ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับ UA ต่างกันเพียงระดับความเร่งด่วนของกรณี  SUA จะเป็นเรื่อง “ด่วนที่สุด” ซึ่งจะส่งให้เฉพาะผู้ที่มีอีเมล์เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ทั้ง UA และ SUA ต้องการเสียงสนับสนุนจากผู้รับ ด้วยการเขียนจดหมายร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ควรจะรับผิดชอบในการบรรเทา หรือแก้ไขสถานการณ์ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น  ท่านสามารถอ่าน UA  SUA  หรือสนับสนุนกิจกรรมนี้ได้โดยคลิกไปที่ http://www.acpp.org/  หรือแจ้งความจำนงค์เพื่อรับ UA และ SUA ทางอีเมล์ได้ที่  


Extension Worker

ในอดีต คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ เคยมีโครงการร่วมกับ Hotline Asia คือ การจ้างบุคลากรเข้าทำงานเป็น Extension worker  เพื่อนำเสนอกรณีเร่งด่วนในประเทศไทยและสร้างเครือข่าย แต่ปัจจุบันได้ยุติบทบาทนั้นลงแล้วเนื่องจากประเทศไทยมีองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่สามารถนำเสนอกรณีเร่งด่วนได้ด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน Hotline Asia มี Extension workers ประจำอยู่ในประเทศอินเดีย และปากีสถาน  


Justice and Peace Workers Asia-Pacific Forum (JPW)

Hotline Asia ทำงานใกล้ชิดกับบรรดาคณะกรรมการยุติธรรมและสันติ หรือ ยส. ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย และช่วยเป็นตัวหลักในการประสานงานเพื่อจัดการประชุมพบปะกันระหว่างฆราวาส และนักบวชที่ทำงานเน้นหนักไปในเรื่องความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ การพบปะกันนี้เรียกว่า Justice and Peace Workers Asia-Pacific Forum หรือเรียกสั้นๆ ว่า JPW


JPW จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2540 ที่ประเทศฮ่องกง และครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 6 ที่ประเทศปากีสถาน (กุมภาพันธ์ 2548)


ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวเรื่อง:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
ความคิดเห็น:รหัส:* Code

Powered by AkoComment 2.0!

< ก่อนหน้า