หน้าหลัก arrow อยู่กับปวงประชา
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 118: การเสวนาระหว่างชนรุ่นต่างๆ การศึกษา และการทำงาน เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 118


วันสันติสากล 1 มกราคม 2021
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2021
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


อยู่กับปวงประชา
บทไตร่ตรองทางเทววิทยาจากผลกระทบโลกาภิวัตน์ : พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พิมพ์
Wednesday, 09 February 2011

บทไตร่ตรองทางเทววิทยา

โอกาสสัมมนา "เชื่อมโยงจุลภาค - มหภาคในวิกฤตเศรษฐกิจ" 

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์


การไตร่ตรองทางเทววิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Theological Reflection คืออะไร คือการไตร่ตรองความเป็นไปต่างๆ ในชีวิตของเรา จากมิติศาสนา มิติแห่งความเชื่อของเราว่าเหตุการณ์ความเป็นไปในชีวิตของเราในโลกนี้ มันเป็นสัญญาณแห่งกาลเวลา ที่พระเป็นเจ้าได้ส่งมาให้แก่เรา เพื่อสอนเรา หรือเพื่อเตือนสติเราในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งสำหรับพวกเราที่ทำงานพัฒนาสังคมก็หมายถึง มนุษย์ สังคม และสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย เราควรจะต้องมีหลักยึดประการใดบ้าง ซึ่งหลักยึดนี้ มิใช่เนื่องมาจากผลประโยชน์ แต่ว่าเนื่องมาจากความรัก

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สิทธิมนุษยชนในมุมมองของพระศาสนจักร : พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พิมพ์
Wednesday, 02 February 2011

สิทธิมนุษยชนและพระศาสนจักร : ข้อพิจารณาไตร่ตรองเชิงประวัติศาสตร์และเทววิทยา

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

1. สิทธิมนุษยชนในสภาพการณ์ปัจจุบัน

สถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบันและในพระศาสนจักร มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมี สถานการณ์ในด้านบวก คือ

ประเด็นที่ 1 กลุ่มคนในสังคมให้ความสนใจและตื่นตัวต่อเรื่องสิทธิฯ กันมาก สืบเนื่องจากความคิดที่ก้าวหน้าและการสื่อสารที่กว้างไกล ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่บีบคั้นหรือเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของมนุษย์ และทำลายสิทธิต่อกันมากมายหลายครั้ง จึงทำให้สังคมเกิดสำนึกในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บทบาทของผู้แพร่ธรรมศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับงานพัฒนาในประเทศ : พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พิมพ์
Wednesday, 26 January 2011

บทบาทของผู้แพร่ธรรมศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับงานพัฒนาในประเทศไทย

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์


คริสตัง คริสเตียน คาทอลิก โปรแตสตันท์ ออร์โธดอกส์

ก่อนอื่นขอแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับชื่อและความหมายของคำดังกล่าว คริสตังเป็นชื่อเรียกผู้ที่ศรัทธาเชื่อถือพระเยซูคริสต์ที่รวมกันเป็นสถาบัน ตามจารีตประเพณีมาแต่โบราณ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวยิว ชาวโรมัน และกรีก มีฐานันดรศักดิ์สงฆ์เป็นลำดับขั้น ตั้งแต่สังฆานุกร พระสงฆ์ (บาทหลวง) และพระสังฆราช โดยมีพระสังฆราชแห่งกรุงโรมเป็นประมุข ผู้ที่อยู่ในฐานันดรศักดิ์ต้องตัดสินใจถือโสด ถวายตัวทั้งกายใจ เพื่อทำงานแพร่ธรรมของพระเจ้า ในสังคมคริสต์แบบนี้ยังเป็นโรมันคาทอลิกและออร์โธดอกส์ โรมันคาทอลิก คือ กลุ่มที่มีจารีตประเพณีแบบชาวโรมัน ฝ่ายออร์โธดอกส์ ถือจารีตประเพณีชาวกรีก ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของกรีกและของสลาฟ คริสเตียน เป็นชื่อใช้เรียกกลุ่มชนหรือสังคมที่ศรัทธาเชื่อถือพระเยซูคริสต์ แต่แยกออกมาจากกลุ่มชาวคริสต์โรมันคาทอลิก เมื่อคริสตศตวรรษที่ 16 โดยมีนักบวชชื่อ มาร์ติน ลูเธอร์ และพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นผู้นำประกาศต่อต้านประมุขของโรมันคาทอลิกจึงได้ชื่อว่าเป็นโปรแตสตันส์ อันแปลว่า ผู้คัดค้าน

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รำลึกถึงคุณพ่อบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ : พระไพศาล วิสาโล พิมพ์
Wednesday, 19 January 2011
รำลึกถึงคุณพ่อบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

พระไพศาล วิสาโล


ในทัศนะของพุทธศาสนา มงคลสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือการได้คบหาคนดี คนดีผู้หนึ่งซึ่งนำสิริมงคลอย่างสูงมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าก็คือ สังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ แม้ท่านมีตำแหน่งเป็นถึงมุขนายกแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี แต่ท่านก็มีความเป็นกันเอง เปี่ยมด้วยเมตตา ไม่ติดในยศตำแหน่ง จนผู้น้อยต่างศาสนาอย่างข้าพเจ้าเรียกท่านว่า "คุณพ่อบุญเลื่อน" ได้อย่างสนิทใจ
 

ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้รู้จักคุณพ่อบุญเลื่อนตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเป็นยุวชนซึ่งตอนนั้น กำลังเร่าร้อนด้วยอุดมการณ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนหนุ่มสาวที่เร่าร้อนในเวลานั้น (หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้) จะได้มีโอกาสพบผู้ใหญ่ที่ทั้งน่าเคารพน่าศรัทธา และเข้าใจคนหนุ่มสาวเหล่านั้น แต่คุณพ่อบุญเลื่อนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างครบถ้วน

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัญญาณแห่งกาลเวลา : พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พิมพ์
Wednesday, 19 January 2011

สัญญาณแห่งกาลเวลา : แผนการของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อชีวิตที่ครบครันของมนุษย์

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์


ตลอดระยะเวลาของลัทธิบริโภคนิยมที่แผ่ขยายไปทั่วโลกนี้ ผู้คนได้รู้จักกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ต่างๆ ที่มุ่งรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และเพื่อประหยัดพลังงาน ได้ถูกจัดทำขึ้นเพราะมีจิตสำนึกมากขึ้นว่า ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีขีดจำกัดในขณะที่ความต้องการของมนุษย์กลับไร้ขีดจำกัด
เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 43