หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 101 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 112: เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง: แสงที่อยู่ในตัวคนเล็กๆ ทั้งหลาย ต่างรอการเปล่งประกาย
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 112


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


วันสันติสากล 1 มกราคม 2020
สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2020
สันติภาพ คือ
หนทางของความหวัง:
การเสวนา การคืนดีกัน
และการกลับใจ
ดูแลระบบนิเวศ
ต้องมุ่งสร้างสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

สมณลิขิตเตือนใจ... แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA) พิมพ์
Tuesday, 02 June 2020
Image

แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาพระสังฆราช

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส


1. เป็นเอกสารที่ออกมาหลังจากสมัชชาพระสังฆราชภูมิภาคแอมะซอน  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม  เมื่อวันที่ 6-27 ตุลาคม 2019 และเป็นเอกสารที่มีไปถึงประชากรของพระเจ้า และผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน

2. มีเนื้อหาทั้งสิ้น 111 ข้อ และมีโคลงกลอน ปรากฏอยู่ในบางบท ที่พรรณนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการดูแลสิ่งสร้างของคนพื้นเมือง

3. ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนทั่วโลกให้สนใจห่วงใยแผ่นดินแอมะซอน (มิใช่เฉพาะชาวแอมะซอนเท่านั้น) ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งผืนป่าและแม่น้ำ และเต็มไปด้วยความลึกลับน่าศึกษา  โดยขอเชิญให้ทุกคนได้ใช้สภาพความเป็นจริงของแอมะซอนไตร่ตรองกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่กำลังปรากฏในพื้นที่ต่างๆ 

4. นำเสนอความฝันต่อแอมะซอน 4 เรื่อง ด้านสังคม วัฒนธรรม นิเวศวิทยา และพระศาสนจักร

---

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แนะนำวารสาร "ผู้ไถ่" เล่มล่าสุด พิมพ์
Thursday, 30 April 2020

วารสารผู้ไถ่

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑๑๒ ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๓

เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง

: แสงที่อยู่ในตัวคนเล็กๆ ทั้งหลาย ต่างรอการเปล่งประกาย

Image 


เปิดเล่ม

เพราะเชื่อว่า ทุกคนต่างมีแสงสว่างในตัวเอง...

หากเปรียบแสงของหิ่งห้อย ...แสงจากหิ่งห้อยเพียงหนึ่งตัวที่เกาะบนต้นลำพู คงไม่อาจทำให้เรามองเห็นความงดงามของลำพูต้นนั้นที่ริมโค้งน้ำ นั้นได้ แต่เมื่อมีหิ่งห้อยตัวที่หนึ่ง...สอง...สาม...สู่...ร้อย...พันตัว เปล่งแสงระยิบระยับ จากหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน...สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู

แสงเทียนเพียงหนึ่งเล่ม ไม่อาจขับไล่ความมืดมนอนธการ [๑] ได้...แต่หากแสงเทียนถูกส่งต่อจากคนที่หนึ่ง...สู่...คนที่สอง...คนที่สิบ...คนที่ร้อย...พันคน...แสงเทียนนับร้อยนับพันที่ถูกจุดขึ้นย่อมขับไล่ความมืดนั้นได้

เฉกเช่นกัน...เราทุกคนต่างมีแสงสว่างในตัวเอง...แสงสว่างนั้นก็คือ คุณค่าในชีวิตที่เราแต่ละคนมี และเราต่างก็ใช้คุณค่านั้นเป็นสิ่งนำทางชีวิตของเรา และส่งต่อไปยังผู้อื่นอีกมากมาย

"ผู้ไถ่" ฉบับนี้ มีเรื่องราวของคนธรรมดาๆ คนที่เราอาจพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่งานที่พวกเขาและเธอทำนั้นไม่ธรรมดา คนเล็กๆ ที่ทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่ในที่ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ชนชั้น หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ ด้วยความรัก เมตตา และเห็นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

เชื่อได้ว่าเรื่องราวของคนเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เราค้นพบคุณค่าในชีวิต เพื่อส่งต่อคุณค่าเหล่านั้นไปยังเพื่อนมนุษย์ เพื่อร่วมกันฉายแสง...แสงที่อยู่ในตัวคนเล็กๆ ทั้งหลาย ต่างรอการเปล่งประกายเจิดจ้า![๑] มืดมน + อนธการ = มืดมนอนธการ ในภาษาไทยมีความหมายเช่นเดียวกับ "มืดมน" คือ มืดมัว, มืดมาก, มืดจนมองไม่เห็นทาง ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

 

ธัญลักษณ์  นวลักษณกวี สัมภาษณ์/เรียบเรียง
เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ยส. รับรางวัล องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 พิมพ์
Friday, 14 February 2020

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ในด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน โรงเรียน และสังคมมาเป็นเวลากว่า 42 ปี

------------------

ดังรายละเอียดข่าวด้านล่างนี้
เนื้อหาข่าวจาก : เพจ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ https://www.facebook.com/nhrct/

------------------

กสม. จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล10 ธันวาคม ประจำปี 2562 หัวข้อ "สังคมไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 หัวข้อ "สังคมไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน" โดยในช่วงเช้านายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สังคมไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน" ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สารวันสันติสากล ( World Day of Peace message) พิมพ์
Thursday, 09 January 2020

  สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสันติสากล ครั้งที่ 53
1 มกราคม 2020 / 2563

  สันติภาพ คือ หนทางของความหวัง:
การเสวนา การคืนดีกัน และการกลับใจดูแลระบบนิเวศ


เนื่องด้วยวันที่ 1 มกราคมของทุกปี พระศาสนจักรสากลกำหนดให้เป็นวันสันติสากลโดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ออกสารในโอกาสวันสันติสากลถึง คริสตชนทั่วโลก ปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา


สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย กำหนดฉลองวันสันติสากลในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม
ซึ่งจะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ทุกปีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดแปลและพิมพ์สารวันสันติสากล ซึ่งในปี 2020 มีหัวข้อว่า สันติภาพ คือ หนทางของความหวัง: การเสวนา การคืนดีกัน และการกลับใจดูแลระบบนิเวศการเมืองที่ดีต้องมุ่งสร้างสันติภาพ' Peace as a journey of hope: dialogue, reconciliation and ecological conversion

 

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Merry Christmas & Happy New Year 2020 พิมพ์
Thursday, 19 December 2019

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)

ขอส่งความรัก ความสุข และความปรารถนาดี มาสู่ทุกท่าน

เนื่องในโอกาส วันคริสต์มาส และปีใหม่ 2020 ค่ะ


- Merry Christmas & Happy New Year 2020 -


(
วาดภาพโดย : Tonnam Peerada)

 


เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 15