หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
สมุดเยี่ยม
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 106:"ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ"

 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 106


วันสันติสากล 1 มกราคม 2018

 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2018
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือ
ชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3

 หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1

หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ

หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา

หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate

หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532

โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

แนะนำวารสาร "ผู้ไถ่" เล่มล่าสุด พิมพ์
Friday, 27 April 2018

วารสารผู้ไถ่

ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑๐๖ ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๑

ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย

คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ

Image 


ปิดเล่ม

          สารวันสันติสากลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปีนี้มีหัวข้อว่า "ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ" โป๊ปฟรังซิส กล่าวว่า "สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ขอให้พิจารณาด้วยความเชื่อมั่นว่า การอพยพเป็นโอกาสในการสร้างสันติภาพด้วยเช่นกัน" ด้วยการมองว่า เราทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันทั้งผู้อพยพและประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

       มีหลายข้อความที่ชวนให้เราไตร่ตรองและมองเห็นถึงความสำคัญของแรงงานอพยพทั่วโลก โดยเฉพาะประโยคที่ทรงกล่าวว่า "เมื่อเราหันไปเพ่งมองบรรดาผู้อพยพและผู้ลี้ภัย เราพบว่าพวกเขามิได้มาแต่มือเปล่า พวกเขานำความกล้าหาญ ทักษะ ความกระตือรือร้น และความใฝ่ฝันของเขาติดตัวมาด้วย รวมถึงสมบัติวัฒนธรรมของพวกเขาเอง และด้วยเหตุนี้ พวกเขาก็ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศที่ต้อนรับพวกเขาด้วย"...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แนะนำวารสาร "ผู้ไถ่" เล่มล่าสุด พิมพ์
Thursday, 21 December 2017

วารสารผู้ไถ่

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๐๕ ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๐

เหลียวหลัง แลหน้า งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทย

ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส.

Image 


ปิดเล่ม

เนื่องในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ยส.

ก่อนอื่นต้องขอโมทนาคุณแด่ พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พ่อผู้ให้กำเนิด ยส. หากไม่มีท่าน ก็คงไม่มี ยส. หรือคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้ร่มเงาของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ทำงานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติในสังคมไทย ผ่านกระบวนการศึกษาและอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ แก่ผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ครูอาจารย์ นักเรียน เยาวชนชายและหญิง ในทุกภูมิภาค ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ม้ง ลาหู่ และอาข่าทางภาคเหนือ กลุ่มผู้นำสตรีในภาคอีสาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติและกลุ่มแรงงานพม่าทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และสงขลา) เป็นต้น ...
เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สารวันสันติสากล ( World Day of Peace message) พิมพ์
Wednesday, 13 December 2017

  สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสันติสากล ครั้งที่ 51
1 มกราคม 2018 / 2561

  ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ


เนื่องด้วยวันที่ 1 มกราคมของทุกปี พระศาสนจักรสากลกำหนดให้เป็นวันสันติสากลโดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ  ได้ออกสารในโอกาสวันสันติสากลถึง คริสตชนทั่วโลก ปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา

สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย กำหนดฉลองวันสันติสากลในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ทุกปีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดแปลและพิมพ์สารวันสันติสากล ซึ่งในปี 2018 มีหัวข้อว่า ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ' Migrants and Refugees: Men and Women in Search of Peace

 

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Compendium ฉบับแปลไทย : ภาคที่ 2และ3 (ภาคจบ) พิมพ์
Wednesday, 19 October 2016
Image

ประมวล
หลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

ภาคที่ 2 และ ภาคที่ 3

หนังสือประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (Compendium of the Social Doctrine of the Church) ภาคที่สองและสามนี้ เป็นหนังสือที่ต่อจากภาคที่หนึ่ง ที่แผนกยุติธรรมและสันติ ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ไปเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.2016

หนังสือประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรทั้งสองเล่ม (ภาคที่หนึ่ง และภาคที่สองถึงภาคที่สาม) ถือเป็นหลักคำสอนสำคัญที่ให้แสงสว่างทั้งสำหรับคริสตชนและผู้สนใจทั่วไป ต่อการไตร่ตรองถึงความเชื่อในการดำเนินวิถีชีวิต นำเสนอแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อหน้าสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่สังคมกำลังเผชิญความอ่อนแอทางด้านมโนธรรมของบุคคล และความเพิกเฉยต่อการใช้ศีลธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาบุคคลมนุษย์ ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Compendium ฉบับแปลไทย : ภาคที่ 1 พิมพ์
Monday, 25 January 2016
Image

ประมวล
หลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

ภาคที่ 1


Compendium of the Social Doctrine of the Church ฉบับแปลเป็นภาษาไทย "ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร" ภาคที่ 1 โดย แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส) ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

เอกสารฉบับนี้เป็นหลักคำสอนด้านสังคมของคาทอลิกต่อบรรดาคริสตชน และพี่น้องผู้มีความเชื่ออื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อกันและกันในสังคม ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 10