หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 132 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 110:เป็นเพราะเจนหรือเป็นเพราะใจ เพราะโลกหมุนเร็วไปหรือเพราะเราไม่ปรับตัว
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 110


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
 หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


วันสันติสากล 1 มกราคม 2019
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2019
การเมืองที่ดี
ต้องมุ่งสร้างสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
 หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

ง่ายและงามในความพอเพียง พิมพ์
Wednesday, 10 August 2016

 


จาก วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 72
มนุษย์ "สิ่งมีชีวิต" ที่เป็น "อิสระ"
หรือ "วัตถุ" ที่ถูกใช้

 

ง่ายและงามในความพอเพียง
ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม

 


             กาลเวลาที่เปลี่ยนผันย่อมนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ทุกสรรพสิ่ง สังคมและผู้คน กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียว   ภายใต้ผืนฟ้าเดียวกันแม้ถูกขวางกั้นด้วยมหาสมุทร ห่างกันด้วยภูผาตระหง่านเงื้อม ผู้คนกลับสามารถรู้ความเป็นไปของกันและกันได้จากเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรารู้จักโลกภายนอกมากขึ้น แต่เรากลับรู้จักภายในตัวตนน้อยลงทุกที ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
หลากหลายวิธีในการปฏิบัติการสันติวิธี พิมพ์
Wednesday, 03 August 2016

 


จาก วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 71
ปฏิรูปการเมือง สร้างสังคมที่เป็นธรรม

 


หลากหลายวิธีในการปฏิบัติการสันติวิธี

(บทความนี้เคยลงในวารสาร "ผู้ไถ่" ฉบับที่ ๓๘ "สิทธิชุมชน" กันยายน - ธันวาคม ๒๕๓๘)

 


ทุกวันนี้ สันติวิธีมิใช่เรื่องแปลกที่มิได้อยู่ในความสนใจของสาธารณชนโดยทั่วไปอีกแล้ว แต่การทำความเข้าใจความหมายของ "ปฏิบัติการสันติวิธี"  ยังต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ชุมชน หรือสังคมที่ประสบหรือเผชิญกับระดับแห่งความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าความหมายของสันติวิธี มิใช่อยู่ตรงที่การไม่ปฏิบัติการใดๆ เลย หรือการนิ่งเฉย ซึ่งเป็นความเข้าใจอย่างพื้นฐานที่สุดของคำๆ นี้ (ซึ่งนัยยะกลับกันจะดูเหมือนว่าเป็นการสนับสนุนความรุนแรงโดยอ้อมเสียด้วยซ้ำไป) ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สิทธิมนุษยชนนำสังคมสู่สันติสุข : ป่านแก้ว ศักดิ์ศรชัย พิมพ์
Wednesday, 27 July 2016

 

 

จาก วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 70
"สันติภาพ" ดำรงอยู่ในความจริง
 

 

สิทธิมนุษยชนนำสังคมสู่สันติสุข
โดย ป่านแก้ว  ศักดิ์ศรชัย

 
           

            "สิทธิมนุษยชน" หากกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่โลกของเราขาดไม่ได้ ก็คงจะไม่ผิดนัก แล้วสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

           หากกล่าวว่าสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ที่จะปกป้องตนเอง อาจฟังดูไม่ค่อยเข้าที แต่ถ้ามาพิจารณาดูจริงๆ แล้ว ก็คงจะมีผู้เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ไม่มากก็น้อย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตราที่ 4 ว่า "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง" ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพที่กล่าวถึงนั้น ก็คือสิทธิมนุษยชนนั่นเอง สิทธิมนุษยชนนี้ มนุษย์ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิที่จะดำรงชีวิตของตนตามที่ต้องการ ตราบใดที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม แต่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ ย่อมมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี ตามธรรมดาของมนุษย์ มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตนเอง เกิดความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ แล้วในที่สุด ก็ต้องไปเบียดเบียนของผู้อื่น จากที่มนุษย์ควรมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน เลยกลายเป็นว่า เราจะมีสิทธิ เสรีภาพในการดำรงชีวิตได้มากเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราถูกลิดรอนสิทธิของเราไปมากหรือน้อยเพียงใด ......

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยใจที่เปิดกว้าง : บาทหลวง อิกญาซิอุส อิสมาร์โตโน พิมพ์
Wednesday, 13 July 2016

จาก วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 70
"สันติภาพ" ดำรงอยู่ในความจริง

 

 


เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยใจที่เปิดกว้าง

โดย บาทหลวง อิกญาซิอุส อิสมาร์โตโน ( Ignatius Ismartono)

 
  

คุณพ่ออิสมาร์โตโน ได้ยกตัวอย่างความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งระหว่างศาสนามาเป็นเวลาช้านานแล้ว ในอินโดนีเซียนั้นประชากรส่วนใหญ่ประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ฮินดู และพุทธ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความรุนแรง กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมักจะทำลายศาสนสถานโดยการเผา วางระเบิดโบสถ์ของชาวคริสต์ และมัสยิดของมุสลิม หลายต่อหลายแห่ง เพื่อหวังทำลายความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกต่างศาสนาให้มีความเกลียดชัง มีความหวาดกลัวและหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
พัฒนา"คน" ด้วยหลักสูตร"พลเมืองศึกษา"Civic Education เพื่อแก้ปัญหา"ประชาธิปไตย" พิมพ์
Wednesday, 06 July 2016

วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 89 "วิชาพลเมืองศึกษา"
คอลัมน์ การศึกษา

 


พัฒนา "คน" ด้วยหลักสูตร
"พลเมืองศึกษา" Civic Education
เพื่อแก้ปัญหา "ประชาธิปไตย"

ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.

 
 

จากคำถามว่า ในประเทศไทย ทำไมประชาธิปไตยถึงไม่ประสบความสำเร็จ ทำไมเรายิ่งมีประชาธิปไตย ปัญหากลับยิ่งมากทั้งในสภาและนอกสภา ทำไมยิ่งมีสิทธิเสรีภาพมาก สังคมกลับยิ่งเสื่อมลง ทำไมสังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมที่ใครอยากทำอะไรก็ทำ ปัญหาทั้งหมดเกิดจากอะไร?

"คำตอบคือ ที่ประชาธิปไตยมีปัญหาทั้งหมดก็เกิดจาก "คน" ตัวระบบหรือระบอบประชาธิปไตยเป็นของดี มันคือการปกครองตนเองของประชาชน แต่ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติคือ การใช้กำลังตัดสินปัญหา ปลาใหญ่กินปลาน้อย ผู้แข็งแรงเป็นผู้ชนะ ผู้อ่อนแอคือผู้พ่ายแพ้ ประชาธิปไตยบอกว่าคนเราเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย อย่าใช้กำลัง ให้มาใช้กติกา ทุกคนเสมอกันภายใต้กติกา จึงฝืนธรรมชาติ เพราะคนเราเกิดมาไม่เท่ากัน มีแข็งแรงมากกว่า แข็งแรงน้อยกว่า มีชายมีหญิง รวยกว่าจนกว่า มีความไม่เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ ประชาธิปไตยจึงไม่ประสบความสำเร็จโดยตัวมันเอง ถ้าไม่สร้าง "คน" ให้มีความสามารถในการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ......

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 192