หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
สมุดเยี่ยม
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 105:"40 ปี ยส."

 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 105


วันสันติสากล 1 มกราคม 2018

 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2018
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือ
ชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3

 หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1

หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ

หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา

หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate

หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532

โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

เหลียวหลัง แลหน้า งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทย ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส. พิมพ์
Wednesday, 03 January 2018


เหลียวหลัง แลหน้า
งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทย
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส.

วงเสวนาจากคนคุ้นเคย

 

เรียบเรียงโดย ชื่นสุข  อาศัยธรรมกุล
และธัญลักษณ์  นวลักษณกวี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งองค์กร ยส. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดเสวนา "งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทยในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส." ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ท จ.ระยอง เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการ ยส. ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง และกรรมการ ยส. ชุดปัจจุบัน ได้ช่วยกันรวบรวมประวัติศาสตร์ของ ยส. และมองภาพอนาคตของพระศาสนจักรไทย โดย ยส. จะบันทึกและรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากการเสวนาครั้งนี้เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร และนำไปมอบให้กับ Caritas Thailand และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่มาร่วมระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย พระสังฆราชบรรจง ไชยรา มุขนายก ยส.และประธานกรรมการอำนวยการ ยส., รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ประธานโครงการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ยส., ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนประจำประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN), คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต, คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน จ.เชียงใหม่, คุณพ่อวิชัย โภคทวี อดีตจิตตาธิการ ยส., คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ กรรมการ ยส., คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ กรรมการ ยส. และเลขากรรมาธิการฝ่ายสังคม, ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ เซเวียร์ กรรมการ ยส. และผู้อำนวยการแผนกสตรี, คุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ อดีตผู้ประสานงาน ยส. เจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล กรรมการ ยส.และที่ปรึกษาวารสาร "ผู้ไถ่", คุณนริศ มณีขาว กรรมการ ยส. และที่ปรึกษาวารสาร "ผู้ไถ่", คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ อนุกรรมการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ยส., คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำนวยการ ยส., คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ กรรมการ ยส. และผู้อำนวยการแผนกชาติพันธุ์ , คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์คาทอลิกสุราษฎร์ฯ และกรรมการ ยส., คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา อนุกรรมการแผนงานสิทธิมนุษยชนศึกษา ยส. ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
"SLAPP to SLAP" : ฝ่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) พิมพ์
Monday, 20 November 2017

https://img-comment-fun.9cache.com/media/a4Yepod/aXXzzjrd_700w_0.jpg

 

"SLAPP to SLAP"

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) : เขียน
ปัจจุบันกระแสทุนนิยมกำลังคืบคลานเข้าสู่พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย อันจะเห็นได้จากการที่มีโครงการการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าไปในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มทุนเพื่อเอื้อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี แต่การเข้าไปในแต่ละพื้นที่ก็ยังมีอุปสรรค เพราะการเข้าไปของบริษัทย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในวงกว้าง เนื่องจากต้องมีการใช้พื้นที่ในบริเวณกว้างหรือการใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จนทำให้เกิดการเบียดบังทรัพยากรที่ชาวบ้านควรจะได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดให้ตกไปอยู่ในมือของบริษัท ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เปรียบได้กับเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงชุมชน เพราะชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้น ย่อมทำให้เกิดกระแสการคัดค้านและกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชาวบ้านในพื้นที่ตามมา

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร : ยุคคนเกิดน้อย ตายยาก แล้วจะสร้างพลังครอบครัวที่ยั่งยืนได้อย่างไร พิมพ์
Thursday, 17 August 2017


จากวารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๔ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)

  


ไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร :
ยุคคนเกิดน้อย ตายยาก
แล้วจะสร้างพลังครอบครัวที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี เรียบเรียง/สัมภาษณ์ 

 ในช่วงหลายปีมานี้ ในแวดวงการทำธุรกิจ การตลาด และผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ต่างให้ความสำคัญกับการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นเจนเนอเรชั่นต่างๆ ตามที่นักวิชาการชาติตะวันตกได้ศึกษาและแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นรุ่นต่างๆ ตามช่วงอายุ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การแสดงออกของคนในสังคมแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ซึ่งการจำแนกรุ่นเช่นนี้ส่งผลดีต่อการศึกษาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนงานธุรกิจ การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้าใจผู้คนในวัยต่างๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เสียงร่ำไห้ของสตรีและโลก : พระไพศาล วิสาโล พิมพ์
Wednesday, 16 August 2017


จากวารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๔ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)

  เสียงร่ำไห้ของสตรีและโลก

พระไพศาล วิสาโล

 


อาตมาพูดถึงธรรมชาติว่ากำลังถูกทำลาย เพื่อโยงมาสู่ประเด็นการเบียดเบียนผู้หญิง  ผู้หญิงกับธรรมชาติ แม้ดูเหมือนต่างกัน แต่ก็มีหลายอย่างคล้ายคลึงกัน มีจุดร่วมหลายอย่างที่เหมือนกัน คนสมัยก่อนจะมองว่าธรรมชาติเป็นเหมือนแม่ เราเรียกสายน้ำใหญ่ว่า แม่น้ำ  อีกทั้งคนไทยแต่ก่อนก็เชื่อว่าในน้ำมีแม่คงคา ผืนดินก็มีแม่ธรณี ในทุ่งนามีแม่โพสพ คนสมัยก่อนมองว่าธรรมชาติเป็นเหมือนแม่ เพศสตรีนั้นก็คือเพศแม่ แต่การที่ปัจจุบัน เพศแม่ถูกเบียดเบียน เลือกปฏิบัติ ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ก็เพราะทัศนคติที่ถือเอาอำนาจเป็นใหญ่ อย่างเดียวกับที่เราปฏิบัติกับธรรมชาติ เราเบียดเบียนธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือกว่าธรรมชาติ  มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถสยบธรรมชาติได้  เราจึงมองธรรมชาติว่าต่ำต้อย และรู้สึกเหิมเกริม ทำลายและเบียดเบียนธรรมชาติอย่างไม่ยั้งมือ ทัศนคติเชิงอำนาจแบบนี้ก็เป็นทัศนคติเดียวกันกับที่ผู้ชายมองผู้หญิง คือมองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ต่ำต้อย ที่ต้องอยู่ในการควบคุมกำกับของผู้ชาย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่นำไปสู่การเบียดเบียนธรรมชาติ ก็เป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกันที่นำไปสู่การเบียดเบียนสตรีเพศ ในขณะที่เราทำร้ายธรรมชาติ เราก็เบียดเบียนสตรีเพศ ใช้ความรุนแรงไม่น้อยไปกว่ากัน ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อุ้ม(หาย)ไปไหน ? : สนธยา ตั้วสูงเนิน พิมพ์
Tuesday, 15 August 2017

จากวารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๔ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)

  


อุ้ม(หาย)ไปไหน ?


สนธยา ตั้วสูงเนิน

ฝ่ายสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ยส. 

 สืบเนื่องจากการที่มีโอกาสได้ไปร่วมงาน "รำลึกความทรงจำการหายตัว นายเด่น คำแหล้" เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติและการต่อสู้ของนายเด่น คำแหล้ และสะท้อนปัญหาของการถูกบังคับให้สูญหายให้สังคมได้ทราบ ซึ่งเป็นที่มาของบทความนี้ มีการเก็บข้อมูลโดย Protection International (PI) ทำให้ทราบว่า ในรอบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกลอบสังหารหรือสูญหายแล้วกว่า ๕๙ ราย อีกทั้งในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นชาวบ้านถูกดำเนินคดีกว่า ๑๗๐ คน ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 179