หน้าหลักติดต่อ ยส.
หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
ข่าวย้อนหลัง
ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน
อยู่กับปวงประชา
สิทธิมนุษยชนสนทนา
ข่าวด้านสิทธิฯ / landmine
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
สมุดเยี่ยม
ติดต่อ ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 105:"40 ปี ยส."

 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 105


วันสันติสากล 1 มกราคม 2018

 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2018
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือ
ชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3

 หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1

หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ

หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา

หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate

หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532

โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก

บทบาทของ ยส. ในด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา : รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร พิมพ์
Wednesday, 31 January 2018


วารสารผู้ไถ่

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๐๕ ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๐

 

บทบาทของ ยส. ในด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้ดำเนินพันธกิจในการส่งเสริมการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ด้วยการปฏิบัติความยุติธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสันติภาพ มาครบ ๔๐ ปี (เริ่มก่อตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐) นับเป็นงานด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยที่มีความสำคัญ ดำเนินการตลอดมาถึง ๔ ทศวรรษ และจะมุ่งหน้าดำเนินพันธกิจต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สังเขปพัฒนาการ ๔๐ ปี แห่งการทำงาน แผนกยุติธรรมและสันติ (๒๕๒๐-๒๕๖๐) พิมพ์
Wednesday, 24 January 2018


 

 


สังเขปพัฒนาการ ๔๐ ปี แห่งการทำงาน
แผนกยุติธรรมและสันติ

(๒๕๒๐ - ๒๕๖๐)

 กำเนิดองค์กรประจักษ์พยานต่อความจริงและเป็นมโนธรรมทางสังคม ปี ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยการที่กลุ่มบุคคลกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วย พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ [๑] และฆราวาส จำนวน ๓ - ๔ คน [๒] ในฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ของสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (สคทพ. ในขณะนั้น) ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศาสนจักรคาทอลิกต่อหน้าสังคม ด้วยการออกจดหมายเรียกร้อง และผลิตแผ่นปลิวโรเนียว ชื่อ "ผู้ไถ่" เป็นปากเสียงแทนนักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำแรงงานและชาวนา ผู้ถูกจับกุมและถูกกล่าวหาว่าเป็นนักโทษการเมือง จากเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ - ตุลาคม ๒๕๑๙ รวมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายศาสนิก ทำหน้าที่เป็นมโนธรรมของสังคมต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิฯ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนในช่วงเวลานั้น จนถูกมองว่าเป็นงาน "เผือกร้อน" ที่อาจส่งผลกระทบต่อพระศาสนจักรโดยรวม ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เหลียวหลัง แลหน้า งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทย ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส. พิมพ์
Wednesday, 03 January 2018


เหลียวหลัง แลหน้า
งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทย
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส.

วงเสวนาจากคนคุ้นเคย

 

เรียบเรียงโดย ชื่นสุข  อาศัยธรรมกุล
และธัญลักษณ์  นวลักษณกวี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งองค์กร ยส. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดเสวนา "งานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทยในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส." ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ท จ.ระยอง เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการ ยส. ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง และกรรมการ ยส. ชุดปัจจุบัน ได้ช่วยกันรวบรวมประวัติศาสตร์ของ ยส. และมองภาพอนาคตของพระศาสนจักรไทย โดย ยส. จะบันทึกและรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากการเสวนาครั้งนี้เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร และนำไปมอบให้กับ Caritas Thailand และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่มาร่วมระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย พระสังฆราชบรรจง ไชยรา มุขนายก ยส.และประธานกรรมการอำนวยการ ยส., รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ประธานโครงการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ยส., ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนประจำประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN), คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต, คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน จ.เชียงใหม่, คุณพ่อวิชัย โภคทวี อดีตจิตตาธิการ ยส., คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ กรรมการ ยส., คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ กรรมการ ยส. และเลขากรรมาธิการฝ่ายสังคม, ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ เซเวียร์ กรรมการ ยส. และผู้อำนวยการแผนกสตรี, คุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ อดีตผู้ประสานงาน ยส. เจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล กรรมการ ยส.และที่ปรึกษาวารสาร "ผู้ไถ่", คุณนริศ มณีขาว กรรมการ ยส. และที่ปรึกษาวารสาร "ผู้ไถ่", คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ อนุกรรมการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ยส., คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำนวยการ ยส., คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ กรรมการ ยส. และผู้อำนวยการแผนกชาติพันธุ์ , คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์คาทอลิกสุราษฎร์ฯ และกรรมการ ยส., คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา อนุกรรมการแผนงานสิทธิมนุษยชนศึกษา ยส. ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
"SLAPP to SLAP" : ฝ่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) พิมพ์
Monday, 20 November 2017

https://img-comment-fun.9cache.com/media/a4Yepod/aXXzzjrd_700w_0.jpg

 

"SLAPP to SLAP"

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) : เขียน
ปัจจุบันกระแสทุนนิยมกำลังคืบคลานเข้าสู่พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย อันจะเห็นได้จากการที่มีโครงการการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าไปในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มทุนเพื่อเอื้อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี แต่การเข้าไปในแต่ละพื้นที่ก็ยังมีอุปสรรค เพราะการเข้าไปของบริษัทย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในวงกว้าง เนื่องจากต้องมีการใช้พื้นที่ในบริเวณกว้างหรือการใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จนทำให้เกิดการเบียดบังทรัพยากรที่ชาวบ้านควรจะได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดให้ตกไปอยู่ในมือของบริษัท ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เปรียบได้กับเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงชุมชน เพราะชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้น ย่อมทำให้เกิดกระแสการคัดค้านและกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชาวบ้านในพื้นที่ตามมา

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร : ยุคคนเกิดน้อย ตายยาก แล้วจะสร้างพลังครอบครัวที่ยั่งยืนได้อย่างไร พิมพ์
Thursday, 17 August 2017


จากวารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๔ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)

  


ไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร :
ยุคคนเกิดน้อย ตายยาก
แล้วจะสร้างพลังครอบครัวที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี เรียบเรียง/สัมภาษณ์ 

 ในช่วงหลายปีมานี้ ในแวดวงการทำธุรกิจ การตลาด และผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ต่างให้ความสำคัญกับการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นเจนเนอเรชั่นต่างๆ ตามที่นักวิชาการชาติตะวันตกได้ศึกษาและแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นรุ่นต่างๆ ตามช่วงอายุ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การแสดงออกของคนในสังคมแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน ซึ่งการจำแนกรุ่นเช่นนี้ส่งผลดีต่อการศึกษาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนงานธุรกิจ การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้าใจผู้คนในวัยต่างๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 181