หน้าหลัก arrow สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 119: เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในยุคสมัยแห่งความเปราะบาง
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 119


วันสันติสากล 1 มกราคม 2022
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2022
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
วารสาร "ผู้ไถ่" พิมพ์
Friday, 29 April 2022
วารสาร "ผู้ไถ่"

เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม

วารสาร "ผู้ไถ่" ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบวิกฤติทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี 2516 และ 2519 โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จำนวน 3-4 ท่าน ที่ตระหนักว่าเป็นความจำเป็นที่พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอุดมการณ์และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิกพระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความถูกต้อง ที่แท้จริงของสังคมในขณะนั้น


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สารวันสันติสากล พิมพ์
Friday, 07 January 2022
สารวันสันติสากล

เมื่อตั้งคณะกรรมการยุติธรรมและสันติในสันตะสำนักแล้ว พระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ก็ยังทรงกำหนดเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวัน "สันติสากล" ทรงเชื้อเชิญบรรดาคริสตชนทั่วโลกให้พร้อมใจกันภาวนารำพึงไตร่ตรอง และศึกษาเรื่องความยุติธรรมและสันติที่โลกเราต้องการ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ของพระศาสนจักรที่จะร่วมมือกับผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายในอันที่จะเสริมสร้างความยุติธรรมและสันติขึ้นในสังคมประเทศชาติทั่วโลก พระสันตะปาปา ยังมีสารพิเศษในวันสันติสากลของทุกปี เนื้อหาสาระของสารแต่ละฉบับนั้น ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับประเด็นที่สหประชาชาติเสนอให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมรณรงค์ในปีนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่าพระศาสนจักรพร้อมใจและยินดีร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและมวลมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมและสันติขึ้นในโลก

สารวันสันติสากลของทุกปีนั้น พระสันตะปาปาทรงมีถึงมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทุกคน มิใช่เฉพาะแต่คริสตชนเท่านั้น และเนื่องจากการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเสริมสร้างความยุติธรรมและสันติในสังคมนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันและต่อเนื่องจากผู้มีอำนาจในสังคม พระองค์จึงมีพระประสงค์ให้ส่งสารดังกล่าวไปยังผู้นำประเทศทั่วโลกด้วย ...

กด >>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออ่านสารวันสันติสากล ในแต่ละปี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สารวันสิทธิมนุษยชน พิมพ์
Monday, 15 November 2021
เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนในทุกปี พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นวันสิทธิมนุษยชนในพระศาสนจักรไทย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) จัดทำสารวันสิทธิมนุษยชน ขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องคริสตชนได้ระลึกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนร่วมแสดงจุดยืนถึงความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ และยืนยันถึงการไม่เห็นด้วยในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
พระสมณสาสน์ความรักในความจริง (Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth) พิมพ์
Monday, 18 January 2010

   พระสมณสาสน์ความรักในความจริง

(Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth)


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง (Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth) เป็นชื่อสมณสาสน์ด้านสังคมเล่มล่าสุด ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นการอ่านทบทวนพระสมณสาสน์การพัฒนาประชาชาติ (Populorum Progressio) ของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ออกมาเมื่อปี ค.ศ.1967 ด้วยลักษณะของการศึกษาเปรียบเทียบจากเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เคยถูกกล่าวไว้เมื่อ 40 ปีก่อน ในบริบทสังคมปัจจุบัน พระสมณสาสน์เล่มนี้มี 79 บท และมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพต่างๆ ช่วยกันเตรียมเนื้อหา ต่างจากพระสมณสาสน์ 2 เล่มแรกของพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน คือ พระเจ้าคือองค์ความรัก (Deus Caritas Est) และรอดด้วยความหวัง (Spe Salvi) ที่พระองค์ทรงเขียนเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่...

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
หนังสือ Jesus CEO พิมพ์
Monday, 29 May 2006


Imageหนังสือ พระเยซูเจ้านักบริหารชั้นนำ :

การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อฝึกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

พระเยซูเจ้านักบริหารชั้นนำ - การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อฝึกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นคู่มือแนะนำวิธีสื่อสารและจูงใจผู้คนแบบเป็นขั้นเป็นตอน หนังสือเล่มนี้พัฒนาขึ้นมาจากความสามารถในเรื่องการควบคุมตนเอง การเป็นนักปฏิบัติ และความเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงใช้ฝึกและจูงใจพวกสาวก เนื้อหาในหนังสือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ งานบริการ หรือความพยายามสรรสร้างงานที่ต้องอาศัยคนทำงานมากกว่าหนึ่งคนเพื่อให้บรรลุผล และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติโดยใครก็ได้ที่กล้าลงมือทำ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สาระสำคัญของสารวันสันติสากล ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2 พิมพ์
Friday, 19 May 2006

สาระสำคัญของสารวันสันติสากล
ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
หนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา พิมพ์
Friday, 19 May 2006

Imageหนังสือ “เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา”


มาจากความพยายามของคนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเชื่อในการปลูกฝังความเข้าใจ การตระหนักรู้ และส่งเสริมวิถีการดำเนินชีวิตที่เห็นคุณค่าแห่งความเป็นคน มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่ ศาสนธรรมกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชนในโรงเรียนและสังคมไทย รวมถึง ปุจฉา – วิสัชนา ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...