หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 119: เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในยุคสมัยแห่งความเปราะบาง
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 119


วันสันติสากล 1 มกราคม 2022
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2022
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


ถอด ‘คลังความทรงจำ' ของปราชญ์ผู้รู้ ผู้สูงวัย กับคนรุ่นใหม่ จะเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร... พิมพ์
Friday, 06 May 2022

Image
วารสารผู้ไถ่
ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๑๘ ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๕

 

ถอด ‘คลังความทรงจำ' ของปราชญ์ผู้รู้ ผู้สูงวัย กับคนรุ่นใหม่
จะเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร ไม่เดินหลงทาง

องอาจ เดชา เรื่อง/สัมภาษณ์ 

เพราะกระบวนการสร้างสันติภาพ จำเป็นต้องพูดคุยกันระหว่าง ‘ผู้เป็นคลังรักษาความทรงจำ' คือ ผู้สูงอายุ และ ‘ผู้ที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ไปข้างหน้า' คือ คนหนุ่มสาว ดังนั้น การถอด ‘คลังความทรงจำ' จากคนรุ่นก่อน สู่คนรุ่นใหม่นั้นจึงมีความสำคัญ มีคุณค่าความหมายต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะทุกกิจกรรม ทุกการก้าวย่าง ทุกประสบการณ์ ล้วนมีคุณค่า มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว การฝึกฝน การเรียนรู้ และการทำงาน ที่ช่วยหล่อหลอมความเป็นตัวตนและเชื่อมให้เกิดการสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วารสาร "ผู้ไถ่" พิมพ์
Friday, 29 April 2022
วารสาร "ผู้ไถ่"

เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม

วารสาร "ผู้ไถ่" ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบวิกฤติทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี 2516 และ 2519 โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จำนวน 3-4 ท่าน ที่ตระหนักว่าเป็นความจำเป็นที่พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอุดมการณ์และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิกพระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความถูกต้อง ที่แท้จริงของสังคมในขณะนั้น


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แนะนำวารสาร "ผู้ไถ่" เล่มล่าสุด พิมพ์
Friday, 29 April 2022

วารสารผู้ไถ่

ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๑๘ ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๕

การเสวนาระหว่างชนรุ่นต่าง ๆ

การศึกษาและการทำงาน เป็นเครื่องมือสำหรับ

การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

Image 


เปิดเล่ม

...วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคมของทุกปี  นับตั้งแต่ปี ๑๙๖๗ เป็นต้นมา  โอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้า  ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ประกาศให้เป็นวันอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพในโลก พร้อมกับออกสารวันสันติสากล นำเสนอความห่วงใยต่อปัญหาต่าง ๆ  หรือสถานการณ์ที่กำลังคุกคามต่อความสงบสุขของประชาชน  และเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันไตร่ตรอง และแสวงหาหนทางสร้างสันติภาพ

ปี ๒๐๒๒ นี้  ชีวิตผู้คนยังถูกคุกคามด้วยความรุนแรงจากสงคราม และความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทั้งในประเทศซีเรีย ซูดานใต้ เอธิโอเปีย และในคองโกตะวันออก  ล่าสุดสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ปะทุขึ้น  ขณะเดียวกัน โลกยังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด ซึ่งยังไม่มีทางออกที่ควบคุมได้  และภัยธรรมชาติจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

สาระสำคัญของสารวันสันติสากลปี ๒๐๒๒ นี้  พระสันตะปาปาฟรังซิส ยืนยันว่า โลกต้องการสันติภาพ สันติภาพเป็นของขวัญ ที่ช่วยให้โลกสดใสงดงาม  สันติภาพเป็นผลของความร่วมมือร่วมใจกันของมนุษย์  พระองค์เสนอเรื่องสำคัญ ๓ เรื่องที่สามารถสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้ คือ การเสวนาของคนระหว่างรุ่น  การลงทุนด้านการศึกษา และการส่งเสริมสภาพการทำงาน ...
เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Life is Fruity : ฌญา พิมพ์
Tuesday, 08 February 2022

เนื้อในหนัง

ฌญา

Image
                                    ภาพจากเว็บ www.life-is-fruity.com                                  

Life is Fruity

ชีวิตนี้หอมหวาน


"บ้าน"
คือ ที่พักอาศัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคง จากสมาชิกในครอบครัวและคนที่เรารักเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้อิสระ ให้ความสบายใจ สามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บ้านยังถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ บ้านเป็นตัวสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมสะท้อนถึงการมีความสุขในชีวิต... 

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กินเปลี่ยนโลก ด้วยวิถีการกิน เพื่อสร้างโลกที่เท่าเทียมและเป็นธรรม พิมพ์
Wednesday, 19 January 2022

Image
วารสารผู้ไถ่

ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๑๑๗ ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๔

 

กินเปลี่ยนโลก
ด้วยวิถีการกิน เพื่อสร้างโลกที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์/เรียบเรียง


 

ทุกวันนี้ เห็นได้ว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการกินอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดี ประกอบกับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิต เป็นความตระหนักและตื่นรู้ของเรามากขึ้น ทำให้เราใส่ใจเรื่องที่มาของอาหารการกินว่าผลิตจากไหน ผลิตอย่างไร กระบวนการผลิตส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อโลกของเราอย่างไรมากขึ้น และนั่นทำให้เราตระหนักถึงเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์มากขึ้นด้วย เช่น เนื้อสัตว์ที่เรากิน ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น เนื้อไก่ที่เรากินมีส่วนทำให้เกิดฝุ่น P.M.2.5 มากขึ้น เป็นต้น

เมื่อเร็วๆ นี้มีแคมเปญหนึ่งบนหน้าเพจเพซบุ๊ก ‘ผู้บริโภคที่รัก' ที่ชวนชาวโซเชียล ร่วมสนับสนุนแคมเปญ "ไก่ไร้ฝุ่น" [๑] โดยเข้าลงชื่อใน change.org ที่ให้ข้อมูลว่า อุตสาหกรรมไก่ เป็นวงจรสร้างฝุ่นพิษ PM 2.5 ผ่านกระบวนการเผาในไร่ข้าวโพดที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ และมีการรณรงค์ให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในไทย นำ ‘ไก่ไร้ฝุ่น' มาขายให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภคและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับโลกใบนี้ พร้อมเสนอทางออกให้ผู้บริโภคหันมาเลือกรับประทานไก่บ้าน ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่สร้างมลพิษ ปลอดสารเคมีและยาปฏิชีวนะ จากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ใส่ใจอยากส่งไก่ดีๆ ถึงผู้บริโภค อีกทั้งยังพาเชฟร้านอาหารดังมาแนะนำเมนูที่ทำจากไก่บ้านหลากหลายเมนูอีกด้วย ...

เขียนความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 10 - 18 จาก 826